• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

 

 

از ابتداي تشكيل شوراي تحقيقات برق در دهه 70، وجود واحدي مهندسي و مكانيزه به منظور راه اندازي واحدهاي تحقيقاتي و ايجاد انگيزه فعاليت‌هاي تحقيقاتي در اين واحدها، حمايت و پشتيباني از محققان و كلاً ارايه خدمات مختلف به واحدها و كميته‌هاي تحقيقات برق سراسر كشور احساس گرديد. در حال حاضر با توجه به فرهنگ سازي انجام شده و تشكيل كميته هاي تحقيقات در شركتهاي زير مجموعه و وابسته توانير و تغيير و تحولات بوجود آمده در ساختار تحقيقات صنعت برق ، دفتر امور تحقيقات برق وظيفه نظارت، سياست گذاري و ايجاد زمينه‌هاي رشد ، شكوفايي و هدايت پروژه‌ها را در به نتيجه رساندن آن‌ها و ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي تحقيقاتي شركت‌هاي تابعه و وابسته و جهت دادن امور تحقيقات شركت‌ها به سمت ارايه راه حل‌هاي مناسب در جهت رفع مسايل و مشكلات صنعت برق و ايجاد ارتباط علمي و تخصصي با مجامع دانشگاهي را بر عهده دارد .  ارتباط بين كميته هاي تحقيقات صنعت برق و دفتر امور تحقيقات برق توسط دبيرخانه تحقيقات برق كه زير نظر دفتر مذكور انجام وظيفه مي كند صورت مي پذيرد. در واقع دبيرخانه تحقيقات برق به عنوان بازوي اجرايي دفتر امور تحقيقات برق  شركت توانير عمل مي كند.

صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495