نمايش گزارش

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
ردیفعنوانکارفرمامجريمحصول نهايي پروژهمديرناظرانآخرين وضعيت محور فرعيتخصص اصليتخصص فرعيمحور پروژهمبلغ قراردادتاريخ شروع پروژهروشهاي اجراي پروژهگزارش توجيهيتعريف حل مساله
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 552, مقادیر 1 تا 10 از 5517.
1بررسي محاسبات مربوط به تعرفه‌هاي برق و مستندسازي آن  مطالعات بنيادي/ خسرو کاظمي     مطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتي0    43-1-160-1-14430421012399
2خدمات مشاوره در زمينه سيستم ساماندهي ساختاري صنعت برق  مطالعات توسعه اي و بهينه سازي      مطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتي0    43-1-158-1-14430421026879
3بررسي فني و اقتصادي به‌ كارگيري ماهيچه فوندانسيون‌هاي بتني در خطوط فوق‌توزيع و انتقالشرکت برق منطقه اي گيلان مطالعات کاربردي/ هوتن نميرانيان/ اميرهمايون فتحيداراي مجوز قرارداد توانير شبکه انتقال و فوق‌توزیعبهره‌برداری شبكه‌هاي انتقال و فوق توزیعانتقال و فوق توزیع01390/07/27<p>جهت رسيدن به هدف پروه كه كاهش ضخامت فونداسيون ، حجم بتن و وزن ميلگرد مي باشد از 2 راهكار زير استفاده مي شود: 1- افزايش سطح تماس ستونچه با دال كف و نهايتاً افزايش سطح برش و كاهش تمركز تنشي در خاك 2- كاهش بازوي خمشي و برشي دال كف و رسيدن به كاهش لنگرو برشي كف و نهايتاً كاهش ميزان ميلگرد مورد نياز.از آنجا كه روش اجراي ماهيچه به صورت شيب دار در ايران نياز به زمان بيشتري دارد بنابراين به منظور تسهيل در اجرا طرح ماهيچه عملاً نزديك به فونداسيون پله اي طراحي خواهد شد .</p> كاهش حجم بتن توسط استفاده از ماهيچه منجر به كاهش هزينه ، كاهش نياز مصالح اوليه و كاهش هزينه هاي حمل و نقل مصالح تا پاي كار مي گردد.<p>در فونداسيون سازه هاي انتقال نيرو يكي از اصلي ترين پارامترها جهت كاهش قيمت ، بهينه سازي اجرا و سرعت اتمام پروژه ميزان حجم بتن مصرفي در فونداسيون مي باشد كه مستقيماً بر روي قيمت نيز تأثيرگذار مي باشد. در اين پروژه با استفاده از ماهيچه بتني و با استفاده از طراحي هاي دقيق نسبت به كاهش ضخامت فونداسيونهاي فشاري جهت رسيدن به بهينه ترين طرح فونداسيون ممكن تلاش خواهد شد. شايان ذكر است كه استفاده از ماهيچه علاوه بر كاهش ضخامت فونداسيون ، كاهش حجم ميلگرد را نيز به همراه خواهد داشت كه اين پارامتر نيز كمك مضاعفي به بهينه تر و اقتصادي تر شدن پروژه خواهد گرديد . جهت رسيدن به اين هدف سعي خواهد گرديد با طراحي دقيق و مدل سازي المان محدود و بادر نظر گرفتن اندر كنشي بتن و خاك رفتار فونداسيون شناسائي گردد. لازم به توضيح است كه اين پروژه بر روي فونداسيونهاي منفرد (Pad and chimemy) متمركز گرديده است.</p> 3296-169-114380021016799
4بررسي فني و اقتصادي نيروگاههاي خورشيدي در استان كرمانشرکت برق منطقه اي کرمان مطالعات بنيادي      انرژي‌ هاي نو و تجديدپذير0    45-1-158-114379221026799
5مطالعات جامع برنامه ريزي توان راكتيو در شبكه فوق توزيع و انتقال برق منطقه اي گيلانشرکت برق منطقه اي گيلان مطالعات کاربردي/ حسين افراخته/ ..... اقا محمديداراي مجوز قرارداد توانيربرنامه‌ ريزي و امنيت شبكه در سيستم هاي انتقال نيروشبکه انتقال و فوق‌توزیعمطالعات شبكه‌هاي انتقال و فوق توزیعانتقال و فوق توزیع01393/04/081- بررسي منابع و مراجع مختلف و مطالعه روشهاي كنترل توان راكتيو اعمال شده در كشورهاي پيشرفته 2- مدل¬سازي استاتيكي و ديناميكي شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي گيلان به صورت كاملا پيشرفته و با اطلاعات بروز شده منطبق با GIS و موقعيت جغرافيايي و تهيه يك Database كامل در نرم¬افزار DIgSILENT 3-محاسبه باس¬هاي ضعيف شبكه از طريق آناليز مدال و آناليز حساسيت و محاسبه پايداري ولتاژ استاتيكي با در نظر گرفتن توابع بهينه¬سازي4- مطالعات جبران¬سازي بر روي باس¬هاي استخراج شده از مرحله قبل 5- مطالعات جبران¬سازي بر روي باس¬هاي استخراج شده از مرحله قبل 7با كنترل توان راكتيو در شبكه و انجام جبران‌سازي مناسب در آن، علاوه بر حفظ قابليت اطمينان شبكه در شرايط عادي و اضطراري، پايداري سيستم در برابر اغتشاشات داخلي و خارجي را نيز مي¬توان افزايش داد. به اين موضوع بايد آزادسازي ظرفيت شبكه و نيز كاهش تلفات در سيستم را نيز اضافه نمود.در سال¬هاي اخير توجه فزاينده¬اي به بهبود عملكرد سيستم قدرت از طريق كاهش مصرف مواد سوختي و بهره¬برداري بهتر از وسايل و تجهيزات جديد، معطوف گشته است. عوامل ديگري كه موسسات از آن متاثر هستند شامل تورم، كمبود مواد سوختي و افزايش قيمت خواهد بود. يكي از روش¬هايي كه اين موضوع را مورد توجه قرار مي¬دهد، مديريت توان راكتيو مي¬باشد. با توجه به قيمت سوخت، نياز به بهره¬برداري بهينه از سيستم¬هاي قدرت افزايش يافته است. براي توزيع يك مقدار معين توان، با به حداقل رساندن پخش توان راكتيو كل، تلفات كاهش مي¬يابد. همچنين به واسطه ميزان بالاي نرخ سود و مشكلات مربوط به حريم خطوط انتقال از توسعه و احداث شبكه¬هاي انتقال حتي الامكان جلوگيري مي¬شود و سعي بر آن است كه با استفاده از وسايل كنترل توان راكتيو و بهبود پايداري، ميزان توان انتقالي خطوط موجود را افزايش داد. در نهايت به دليل رشد روز افزون وسايل الكترونيكي و همچنين رشد صنايع نياز به داشتن تغذيه با كيفيت بالا نيز افزايش يافته است. به طور طبيعي، دو نوع عبور توان راكتيو در سيستم قدرت وجود دارد: 1- توان راكتيوي كه توسط بارها مصرف مي¬شود 2- توان راكتيوي كه در داخل شبكه مصرف مي¬شود اجزايي كه توان راكتيو مصرف مي¬كنند شامل ژنراتورها و كندانسورهاي سنكرون كه با زاويه پيش¬فاز كار مي¬كنند، راكتورهاي موازي، اندوكتانس خطوط، ترانسفورماتورها، جبران كننده¬هاي راكتيو استاتيك و بارها مي¬باشند. ژنراتورها و كندانسورهاي سنكرون با عملكرد پس¬فاز، خازن¬هاي استاتيك، جبران كننده¬هاي استاتيك و ظرفيت خازني كابل¬ها و خطوط، توليد كننده توان راكتيو مي¬باشند. با توجه به تمامي اعمال متقابل بين اجزاء سيستم، اعمال روش هماهنگي لازم است كه طي آن ولتاژ و پخش توان راكتيو به گونه¬اي كنترل شود تا تلفات سيستم مي¬نيمم گردد. براي نيل به اين هدف برنامه¬هاي كامپيوتري بهينه¬سازي كمك كننده است. مديريت توان راكتيو را مي¬توان به صورت كنترل ولتاژ ژنراتورها، تنظيم تپ ترانسفورماتورها، جبران¬سازي و بانك¬هاي راكتور و خازني موازي قابل سوئيچ (به اضافه نصب بانك¬هاي خازني يا راكتور جديد) تعريف كرد به گونه¬اي كه بهترين كنترل ولتاژها و كمترين تلفات سيستم را فراهم نمايد. مديريت توان راكتيو در شرايط ماندگار و ديناميك سيستم مي¬تواند به طبقه¬بندي زير تقسيم گردد: 1- كنترل و پخش توان راكتيو هدف از اين بخش، پخش بهينه توان راكتيو در شبكه به گونه¬اي است كه پايداري ولتاژ استاتيكي سيستم قدرت حفظ شود و اين هدف از طريق الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي قابل دسترسي است كه هدف اصلي اين الگوريتم¬ها با توابع چند هدفه (شامل محدوديت¬هاي فني و اقتصادي)، افزايش حاشيه پايداري ولتاژ استاتيكي سيستم (از طريق آناليز مدال و آناليز حساسيت جهت تعيين باس¬هاي ضعيف شبكه) و كاهش تلفات سيستم مي¬باشد 2- طرح¬ريزي توان راكتيو يا مديريت جامع توان راكتيو در شبكه قدرت هدف از اين بخش، مي¬نيمم كردن هزينه تجهيزات توان راكتيو به گونه¬اي است كه سيستم قادر باشد تا در هنگام وقوع شرايط اضطراري به شكلي قابل قبول به كار خود ادامه دهد كه شامل تعيين مكان¬هاي بهينه نصب تجهيزات توان راكتيو (با توجه به نقاط كانديد بدست آمده از مرحله قبل) و تامين توان راكتيو اضافي جهت كنترل كردن تغييرات ولتاژ پس از وقوع اضطرار است 3- تاثير كنترل توان راكتيو بر بارهاي سيستم قدرت هدف از اين بخش، مطالعه تاثير جبران¬سازهاي اشاره شده بر روي بهبود رفتار بارهاي بزرگ و صنعتي سيستم قدرت مي¬باشد. كوره-هاي الكتريكي از بارهايي هستند كه مساله جبران¬سازي بار را به خود اختصاص داده و به منظور كاهش دادن مشكل Flicker نياز به جبران كننده با مقادير نامي بزرگ و پاسخ خيلي سريع دارند. همچنين مزاياي جبران¬سازي در فرايند توليد فولاد به وضوح مشخص است به گونه¬اي كه با كنترل توان راكتيو و ولتاژ، رفتار بار بهبود مي¬يابد. موضوع كنترل توان راكتيو ارتباط تنگاتنگي با موضوع هارمونيك دارد زيرا كنترل و جبران توان راكتيو در ارتباط با بارهايي ضرورت پيدا مي¬كند كه خود مولد هارمونيك هستند و همچنين جبران توان راكتيو همواره بر روي فركانس¬هاي رزونانس سيستم قدرت تاثير مي¬گذارد. بنا به مشاهدات گروه پروژه (گروه برنامه¬ريزي و بهره¬برداري) در شركت برق منطقه¬اي گيلان، شبكه گيلان داراي چرخش غيرضروري توان راكتيو در خطوط فوق توزيع مي¬باشد كه اين امر گاهاً سبب شده است تا ظرفيت زيادي از خط انتقال اشغال شود و بارگذاري تجهيزات نيز تا حد زيادي بالا رود و اين امر علاوه بر بالا بردن تلفات در سيستم كه بسيار هزينه¬بردار است، سبب شده است تا پروفايل ولتاژ در شبكه تا حدود زيادي به هم بخورد كه موارد فوق، گروه پروژه را بر آن داشته است تا با توجه به شناخت كامل از مشكلات شبكه و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و با تركيبي از مطالعات تئوري و عملياتي راهكارهايي براي برون رفت از اين شرايط را پيشنهاد دهد. مراحل اجراي پروژه به تفكيك در بخش 4 (مشخصات اجرايي پروژه) ، آورده مي¬شود.32951869-114380021023599
6اصلاح و بهينه‌سازي سيستم زمين دكل‌هاي انتقال برق با قابليت حفاظت كاتدي بتن مسلح فونداسيونشرکت برق منطقه اي هرمزگان مطالعات توسعه اي و بهينه سازي  داراي مجوز قرارداد توانير شبکه انتقال و فوق‌توزیعطرح توسعه شبكه‌هاي انتقال و فوق توزیعانتقال و فوق توزیع0    3294-169-114381621018959
7مطالعه بررسي و پيش‌بيني كوتاه‌‌مدت بار استان با استفاده از شبكه عصبيشرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال ‌و بختياري ايجاد نرم افزار/ اسحاق فرجي/ مجيد ابن علي حيدريداراي مجوز قرارداد شرکت توزیعمطالعات شبكه‌هاي توزيعتوزیع01391/05/011- مطالعه پيش بيني كوتاه مدت بار با استفاده از روش هاي هوشمند. (4 ماه) در اين مرحله از پروژه، مطالعه مقالات داخلي و خارجي، پروژه هاي تحقيقاتي، پايان نامه ها و كارهاي قبلي انجام شده به منظور كسب اطلاعات كافي براي انجام هر چه بهتر و دقيق تر پروژه انجام مي گيرد. 2- جمع آوري، طبقه بندي و پيش پردازش داده¬هاي مورد نياز (شامل بارهاي گذشته و دما) در محدوده استان چهار محال و بختياري. (4 ماه) به منظور آموزش شبكه عصبي، لازم است داده هاي بار و دماي سال هاي گذشته استان (حداقل 2 سال گذشته) را در اختيار داشته باشيم. لذا در اين مرحله از پروژه، ابتدا به جمع آوري داده هاي بار و دماي سال هاي گذشته استان پرداخته مي شود. سپس لازم است كه داده هاي بار و دماي گذشته به منظور آموزش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت بار دسته بندي شوند. به عنوان مثال، داده هاي بار و دماي هر چهار نوع روز كاري هفته ( شنبه به عنوان اولين روز كاري، يكشنبه تا چهار شنبه به عنوان روزهاي كاري عادي، پنجشنبه آخرين روز كاري و جمعه روز تعطيل ) براي هر ماه از سال، به طور جداگانه مي بايست تفكيك شود، همين طور روزهاي تعطيلي خاص از بين داده ها مشخص و جدا شوند. و در نهايت بعد از دسته بندي و طبقه بندي داده ها، ضروري است تا ديتاهاي جمع آوري شده را نيز به گونه اي نرماليزه كرد (به عنوان مثال در ناحيه بين 1- تا 1+)، اين كار به منظور جلوگيري از كشيده شدن نرونهاي شبيه سازي شده به اشباع صورت مي گيرد، چرا كه در ناحيه اشباع توابع، يك تغيير در مقدار ورودي منجر به تغيرات بسياركم در خروجي مي شود. داده هاي حاصله بايد تحت يك سري پردازش اوليه قرار گيرند تا داده هاي پرت و نويزي را جداسازي شوند و مجموعه داده را از داده هاي مستعد خطا عاري كنيم. لازم به ذكر است عمليات پيش پردازش بسيار حياتي و تاثير گذار بر كارايي مدل پيش بيني مي باشد. 3- پياده سازي مقايسه روش¬هاي مختلف پيش بيني كوتاه مدت بار به منظور انتخاب بهترين روش (4 ماه) 4- ارايه يك مدل پيش بيني كوتاه مدت بار در محدوده استان چهار محال و بختياري به بهترين روش ممكن. 5- مقايسه¬اي بين نتايج حاصل از پيش بيني بار و آستانه مجاز خطا (استخراج شده از صورت¬حساب هاي شركت برق) (1 ماه) 6- توجه اقتصادي تهيه نرم افزار پيش بيني كوتاه مدت بار مورد استفاده در بازار برق 7- حاشيه اطمينان يك ماهه براي انجام به موقع پروژه. (1 ماه)پيش بيني كوتاه مدت بار نقش مهمي را در مديريت بار، عملكرد اقتصادي سيستم، طرح¬هاي انتقال انرژي، در كنترل زمان حقيقي سيستم، اختصاص سوخت، هماهنگي واحدهاي نيروگاهي و برنامه ريزي به منظور تعمير و نگهداري ايفا مي كند. بنابراين بهبود در دقت پيش بيني بار منجر به صرفه جويي در هزينه ها و افزايش امنيت سيستم مي شود.در پيش بيني كوتاه مدت بار، بار از يك ساعت تا چند روز آينده پيش بيني مي شود، كه به منظور هماهنگي نيروگاه ها، عملكرد اقتصادي سيستم، طرح هاي انتقال انرژي و در كنترل زمان حقيقي سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد. عملكرد اقتصادي همراه با قابليت اطمينان براي يك سيستم قدرت، به طور زيادي، بستگي به دقت پيش بيني بار دارد. به منظور دستيابي به هدف ماكزيمم كردن بازدهي عملكرد سيستم و يا به عبارتي مينيمم كردن هزينه كلي سيستم، كاركرد صحيح توابعي شبيه، اختصاص سوخت، هماهنگي واحدهاي نيروگاهي و برنامه ريزي به منظور تعمير و نگهداري الزامي است. كاركرد صحيح اين توابع، در نتيجه پيش بيني دقيق بار حاصل مي شود. تأثير خطاي زياد در پيش بيني، باعث مي شود كه سيستم ما يا داراي عملكرد بيش از حد محتاط (overconservative) و يا داراي عملكرد بيش از حد ريسك پذير (overrisky) باشد. تخمين بار بيش از حد واقعي (overestimation)، منجر به راه اندازي واحدهاي زيادي از نيروگاه، خريد انرژي (سوخت) بيش از حد مورد نياز، فراهم آوردن انرژي بيش از حد مورد نياز مصرف، مي شود. همچنين تخمين بار كمتر از مقدار واقعي (underestimation) باعث آسيب پذيري سيستم مي شود، كه در نتيجه آن، با وارد كردن واحدهاي اضطراري به منظور تأمين بارهاي اضافي سيستم هزينه بيشتري را ( در مقايسه با عملكرد برنامه ريزي شده سيستم) دارد. بنابراين بهبود در دقت پيش بيني بار منجر به صرفه جويي در هزينه (cost saving) و افزايش امنيت سيستم مي شود. هدف از اين پروژه بررسي روش هاي مختلف پيش بيني بار و انتخاب روش مناسب و پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي روزانه استان چهار محال و بختياري مي¬باشد. همچنين در اين طرح مقايسه اي بين نتايج حاصل از پيش بيني بار و آستانه مجاز خطا( استخراج شده از صورت حساب هاي شركت برق) صورت مي گيرد و در نهايت به توجه اقتصادي تهيه نرم افزار پيش بيني كوتاه مدت بار مورد استفاده در بازار برق مي پردازيم. به دليل طبيعت غيرخطي¬ مدل پيش بيني بار، روش¬هاي سنتي، مثل روش¬هاي آماري از دقت خوبي برخوردار نيستند. از آنجا كه بين بار آينده و پارامترهاي تاثيرگذار بر آن (شبيه شرايط آب و هوايي، بار سال¬هاي گذشته، نوع و زمان هر روز) رابطه غير¬خطي وجود دارد، استفاده از مدل هاي هوش مصنوعي شبيه شبكه ¬عصبي راه حل مناسب مي باشد و باعث افزايش دقت پيش بيني بار مي شود، كه در اين پروژه از اين روش ها جهت پيش بيني كوتاه مدت بار استفاده مي شود. در مدلسازي مسأله به روش هاي هوشمند، هدف آن است تا با طراحي يك مدل يادگيري مناسب با كمترين خطاي ممكن، بار آينده را پيش بيني نمائيم. علاوه بر روش هاي ساده شبيه شبكه عصبي روش¬هاي بروز ديگري نيز وجود دارند كه در اين طرح سعي خواهد شد تا بعضي از بهترين آنها را نيز مورد ارزيابي قرار دهيم. به منظور انجام اين طرح، ابتدا به مطالعه روش هاي مختلف پيش بيني بار مي پردازيم. سپس با استفاده از داده هاي بار الكتريكي روزانه سال هاي گذشته و اطلاعات آب و هوايي شبيه دما، با چند روش به پيش¬بيني كوتاه مدت بار مي¬پردازيم. در طراحي مدل هوشمند به عنوان يك دسته از روش هاي مهم و كارامد به منظور پيش بيني كوتاه مدت بار، ملاحضات فراواني بايد در نظر گرفته شود، كه خود بيانگر پيچيدگي مسأله پيش بيني كوتاه مدت بار مي باشد. به عنوان مثال، روزهاي مختلف هفته، به چهار روز مختلف كاري تقسيم مي شود، شنبه به عنوان اولين روز كاري، يكشنبه تا چهار شنبه به عنوان روزهاي كاري عادي، پنجشنبه آخرين روز كاري (روز قبل از تعطيلي) و جمعه روز تعطيل. تعطيلات خاص مثل تعطيلات نوروز و يا اعياد مذهبي نيز در اين پروژه، مورد توجه قرار مي¬گيرد. تغييرات فصلي كه موجب تغيير الگوي بار روزانه مي شود مي بايست در نظر گرفته شود. همچنين انتخاب مناسب¬ترين ورودي¬هاي شبكه، از بين پارامترهاي تأثير گذار بر پيش بيني كوتاه مدت بار، مسأله اي مهم و نيازمند دقت است، زيرا دقت پيش بيني بار به طور زيادي از ورودي ها تأثير مي پذيرد. به طور كلي، ورودي¬هاي مدل هوشمند در پيش بيني كوتاه مدت بار، اطلاعات آب و هوايي (به عنوان مثال دماي ساعت گوناگون)، بارهاي گذشته و نوع روز كاري مي¬باشد. مسئله مهم ديگر، منطقه مورد نظر و يا ايستگاه هواشناسي است كه بتواند بيان كننده درجه حرارت كل استان باشد. به همين دليل اطلاعات آب و هوايي مورد نياز را از سه ايستگاه واقع در استان يعني ايستگاه هاي شهركرد، كوهرنگ و لردگان تهيه شده اند كه تا حدود زيادي مي تواند بيان كننده درجه حرارت كل استان باشد. ورودي هاي مدل هوشمند كه تاكنون شناخته شده اند، شامل 33 ورودي مي باشد: سه ورودي اول، سال، ماه و روز مي باشد، دو ورودي يكي نوع روز كاري (مثلا شنبه به عنوان اولين روز كاري و جمعه روز تعطيلي و ... ) و ديگري، نوع روز ( شامل تعطيلات خاص و اعياد و مراسمات مذهبي و ...) مي باشد. 18 ورودي دما داريم كه 9 تاي آن دماي روزي است كه قرار است بار آن روز، پيش بيني شود( اين دما بايد پيش بيني شود كه از سايت هواشناسي استان حداقل، حداكثر و متوسط دماي سه ايستگاه واقع در استان يعني ايستگاه هاي شهركرد، كوهرنگ و لردگان قابل دسترسي است) و 9 دماي ديگر، دماي روز قبل از پيش بيني است. 9 ورودي بار شامل بار يك ساعت قبل، دو ساعت قبل، سه ساعت قبل، 23 ساعت قبل، 24 ساعت قبل، 25 ساعت قبل، 167 ساعت قبل، 168 ساعت قبل، 169 ساعت قبل مي¬باشد. لازم به ذكر است كه بر اساس تحقيقاتي كه تاكنون در اين پروژه انجام شده است استفاده از ميزان باران و رطوبت به عنوان ورودي لازم نمي باشد. در مورد داده هايي كه داراي اعتبار و صحت كافي نيستند، تا جايي كه امكان پذير است شناسايي، حذف و اصلاح شده اند. همچنين بر روي ساختار ها و معماري هاي ديگر شبكه، به منظور افزايش دقت پيش بيني تاكنون تحقيقاتي در اين پروژه انجام شده است، كه همچنان ادامه دارد. ذكر چندين نكته در اينجا لازم است. 1- يك نرم افزار پيش بيني بار گامي مؤثر در پيش بيني هر چه دقيق تر بار مي باشد. ولي قابليت اطمينان كم سيستم ( بدليل خاموشي هاي خواسته و يا نا خواسته) باعث مي شود كه اگرچه نرم افزار درست پيش بيني كند ولي بخاطر مصرف نشدن بخشي از بار مورد نياز استان بدليل خاموشي ها ، باز شركت متحمل جريمه مي شود. 2- پيش بيني ما به پشتوانه بار ساعتي روزانه سال هاي گذشته مي باشد. در روزهايي از سال، بديل همان خاموشي¬ها، بخشي از بار مورد نياز مشتركين مصرف نمي شود، بنابراين منحني بار مصرف روزانه در اين روزها، دچار دو اشكال مي شود: يكي اينكه بار مصرفي ثبت شده در آن روز، بيانگر نياز واقعي مشتركين نمي باشد و دوم اينكه اين منحني لازم است اصلاح و يا حذف شود و در صورتيكه اصلاح شود، اين اصلاح نيز با درصدي هر چند كم، خطا همراه است. 3- حدودا در 50 درصد موارد تا دو يا سه روز قبل از پيش بيني اطلاعات بار مصرف شده، در اختيار مسئول بازار برق قرار مي¬گيرد. و بسياري موارد نيز، ميزان بار مصرف شده استان، توسط شبكه مديريت برق ايران ، حتي تا يك هفته و يا 10 پس از مصرف، در اختيار مسئول بازار برق قرار نمي گيرد و اين امر يعني نداشتن داده هاي بار چند روز قبل، دقت پيش بيني را كاهش مي دهد. به طور خلاصه، در عمل با محدوديت هايي روبرو هستيم، كه از دقت پيش بيني مي كاهد، كه البته با گذشت گذشت زمان و به دنبال آن با افزايش قابليت اطمينان سيستم و حساسيت كار به دلايل مختلف از جمله افزايش قيمت سوخت، دقت پيش بيني نيز افزايش مي يابد.7301-168-114388821017919
8تهيه سامانه هوشمند نرم‌افزاري براي طراحي جامع فني و اقتصادي (Investment Planning) شامل تعيين ظرفيت و مكان‌يابي بهينه و همچنين استراتژي بهره‌برداري تطبيقي منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع استان البرزشرکت توزيع نيروي برق استان البرز ايجاد نرم افزار/ --- حسينيان/ سعيد قاسم زادهداراي مجوز قرارداد شرکتطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برقتوزیعبهره‌برداری و مانور شبکه‌های توزیعتوزیع01392/01/17طور كلي با ارايه بلوك دياگرام ، نمودار، نقشه و ... و مشخصات فني محصول پروژه شرح داده شود): در اين پروژه، اطلاعات و پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي شبكه، اطلاعات جغرافيايي و آب و هوايي، و پارامترهاي اقتصادي، مانند مشوقها، تورم، ماليات، نرخ خريد و فروش انرژي، نرخ سرمايه گذاري هر منبع توليدپراكنده و... به عنوان پارامترهاي ورودي برنامه در نظر گرفته مي شود. با استفاده از اين اطلاعات، يك واحد محاسباتي داراي : 1) متغيرهاي كنترلي شامل مكان، اندازه و نوع ادوات، 2) قيود حاكم بر پخش توان و ولتاژ تمامي نقاط شبكه 3) توابع هدف شامل سود حاصل از اتصال منابع به شبكه، دوره بازگشت سرمايه و قابليت اطمينان تأمين انرژي به آناليز شبكه در حضور منابع مفروض مي پردازد. در نهايت خروجي آن، طرح (هاي) بهينه ي پيشنهادي شامل ليست اولويت دار منابع توليد پراكنده شامل نوع و ظرفيت را براي هر نقطه از شبكه به همراه تخميني از هزينه ها و منافع حاصله و استراتژي بهره برداري بهينه هريك در اختيار قرار مي دهد.هدف دراين پروژه آن است كه نتايج حاصله، استاندارد بهينه و خط مشي احداث و بهره برداري از منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع را با در نظرگيري يك پورتفوليوي جامع از معيارهاي مهم طراحي، در اختيار مديريت و بهره بردار شبكه توزيع قرار ¬دهد كه پايبندي به آن در عمل منافع اقتصادي و فني كوتاه مدت و درازمدت براي سرمايه گذار، بهره¬بردار و مشتركين، خواهد داشت.همگام با ضرورت گسترش بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده و منابع انرژي تجديدپذير در كشور، بررسي نحوه وارد شدن اين منابع به شبكه چه از بعد اقتصادي و چه فني بسيار حائز اهميت است. لذا بايستي انتخاب نوع، ظرفيت و مكان احداث اين منابع، با دقت بالايي صورت گيرد، چرا كه از بعد فني، اين منابع كاركرد شبكه را هم از حيث پخش انرژي الكتريكي در شرايط ماندگار و نيز از حيث مسائل پايداري، حفاظت و قابليت اطمينان در شرايط گذرا دستخوش دگرگوني قرار مي¬دهد. همچنين، يكي از مؤلفه هاي يك طرح بهينه، مؤلفه اقتصادي آن خواهد بود و ايجاد طرحي با كمترين هزينه و بيشترين بازدهي اقتصادي مطلوب مي باشد. در پروژه پيشنهادي، توپولوژي شبكه به همراه اطلاعات استاتيكي و ديناميكي اجزاي آن، شرايط آب و هوايي، شرايط بازار انرژي و قيمت خريد و فروش آن و همچنين هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري انواع منابع توليد پراكنده شامل منابع بادي، خورشيدي، ديزل ژنراتور، ميكروتوربين، ادوات ذخيره ساز و... به عنوان پارامترهاي ورودي الگوريتم برنامه مد نظر قرار خواهد گرفت. سپس با استفاده از يك الگوريتم محاسباتي، قرارگيري انواع اين منابع به صورت منفرد و تركيبي در نقاط مختلف شبكه از حيث اقتصادي (به صورت جامع شامل هزينه هاي سرمايه گذاري، تعمير و نگهداري و بهره برداري و همچنين سود حاصل از فروش انرژي و بازگشت سرمايه، و منافع اقتصادي منتج به افزايش سطح رفاه عمومي(social welfare) و كاهش هزينه هاي تراكم و تلفات و هزينه هاي توسعه شبكه) و همچنين از حيث فني (شامل قابليت اطمينان، پروفيل ولتاژ و پايداري آن و تلفات) مورد آناليز قرار مي گيرد. نتايج حاصله، حاوي مناسبترين مكانها به همراه بهترين ظرفيت و نوع مولد پراكنده مناسب براي هر نقطه به صورت يك ليست اولويت بندي شده، به صورت پيشنهادهاي حضور به صورت منفرد و يا تركيبي اين منابع مي¬باشد. در واقع، خروجي اين واحد محاسباتي علاوه بر در اختيار قرار دادن ليست اولويت دار احداث اين منابع و در اختيار قرار دادن طرح بهينه¬ي پيشنهادي، دست تصميم گيرنده و سرمايه گذار را با توجه به علايق، اولويتها، و سياست سرمايه-گذاري او براي انتخاب گزينه¬هاي ديگري كه قابل قبول هستند نيز باز مي گذارد. بعلاوه، انتخابهاي پيش رو گذاشته شده در اين ليست قابل تطبيق با شرايط جديد شبكه را كه تاثيرگذاري قابل توجهي داشته باشند و يا به عبارت تغييراتي كه با توجه به اثرگذاري آنها بر شاخصهاي فني فوق الذكر "مهم" تلقي شوند، خواهند داشت ( يكي از همين شرايط انتخاب نوع مولد و اندازه آن در ليست پيش رو براي يك نقطه از شبكه است).. با ورود يك مولد جديد، نشان داده مي شود كه اين تغيير براي كدام يك ازبخشهاي شبكه "مهم" تلقي مي شود و براي آن نقاط نتايج به روز رساني خواهد شد.73023368-114386421019199
9مطالعه، بررسي و ارائه روش‌هاي مختلف و نوآوري استفاده از سيستم فعال و غير فعال خورشيدي در زمستان و تابستان و ...شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي مطالعات توسعه اي و بهينه سازي      انرژي‌ هاي نو و تجديدپذير0    45-1-158-114390421025439
10بررسي روش‌هاي فرهنگ سازي كاربردي انرژي پاك و طراحي و مونتاژ خودروي توليد و ذخيره انرژي خورشيديشرکت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي مطالعات کاربردي      مطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتي0    43-1-160-114390421025519
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495