نمایش گزارش پروژه‌هاي تحقيقاتي 10 سال اخیر

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
 ردیفعنوانکارفرمامحصول نهايي پروژهدستگاه پژوهشي طرف قراردادمديرآخرين وضعيت محور فرعيتخصص فرعيمحور پروژهتخصص اصليتاريخ شروع پروژهتاريخ پايانفايل خلاصه نتايج
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 157, مقادیر 1 تا 10 از 1565.
 1تعيين شاخص‌هاي عملكرد تجهيزات انتقال و بازنگري شاخص‌هاي عملكرد نيروگاه‌هاشرکت مديريت شبکه برق ايرانمطالعات بنياديدانشگاه صنعتي شريف/ محمود فتوحي فيروزآبادپايان يافتهمطالعات و توسعه بهينه شبكه‌‌ هاي انتقال و فوق توزيعمطالعات شبكه‌هاي انتقال و فوق توزیعانتقال و فوق توزیعشبکه انتقال و فوق‌توزیع1389/03/191390/03/182192416$فايل خلاصه نتايج32952735060821442962805439
 2طراحي و ساخت آزمايشگاه مرجع لينكهاي مخابراتي صنعت برق كشور بر روي بستر مخابرات نوريشرکت مديريت شبکه برق ايرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتيپژوهشگاه نيرو/ مهديه علي بخشيپايان يافتهاتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست‌ ها و خطوط انتقال نيروسخت­ افزار و نرم ­افزار جمع ­آوری داده انتقال و فوق توزیعمخابرات، فناوری اطلاعات، نرم افزار و امنیت1389/10/131396/06/312092736$فايل خلاصه نتايج33362334908821442962805679
 3تهيه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برقشرکت برق منطقه اي تهرانايجاد نرم افزاردانشگاه صنعتي اميرکبير/ --- حسينيانپايان يافتهمطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي شبكه توزيعمطالعات شبكه‌هاي انتقال و فوق توزیعتوزیعشبکه انتقال و فوق‌توزیع1381/12/011389/12/012092096$فايل خلاصه نتايج72953235057621437282813999
 4طراحي و ساخت سيستم تست تجهيزات الكتريكي در شرايط مختلف كيفيت توانشرکت برق منطقه اي تهرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتيدانشگاه علم و صنعت ايران/ عليرضا جليليانپايان يافتهطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برقطراحی شبکه‌های توزیعتوزیعتوزیع1382/08/121387/04/192112496$فايل خلاصه نتايج73003335063221437282814239
 5طراحي و ساخت بالاست الكترونيكي براي لامپ هاي گازي ( بخار جيوه و بخار سديم )شرکت برق منطقه اي تهرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه ازمايشگاهيپويا صنعت صبا/ مجيد دهقانيپايان يافتهطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برقروشناييتوزیعتوزیع1383/12/201387/04/052112176$فايل خلاصه نتايج73033351921621437282815999
 6تدوين تكنولوژي و ساخت يك دست نازل رديف اول توربين گازي مدل آسكشرکت برق منطقه اي تهرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتيپژوهشگاه نيرو/ حسن عرب عامريپايان يافتهطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيبهینه سازی، ممیزی و مدیریت مصرف در صنایع کانی های غیر فلزیتولیدبهینه سازی و مدیریت مصرف1387/12/201390/01/012092016$فايل خلاصه نتايج2379834908821437282816319
 7مكان يابي محل دفن زايدات صنعتي نيروگاه شهيد رجايي و ارائه روش دفن مهندسي - بهداشتي زايداتشرکت برق منطقه اي تهرانمطالعات بنياديدانشگاه علم و صنعت ايران/ محسن سعيديپايان يافتهمطالعات مرتبط با شناسايي انواع تكنولوژي‌ هاي كاهش آلايندگي نيروگاه‌ ها و تعيين مزايا و معايب هر نوعمدیریت زائدات جامد و کنترل آلودگی خاکتولیدايمني، زيست محيطي و بهداشت1384/06/251387/04/052107296$فايل خلاصه نتايج23551435063221437282816879
 8تحقيق در زمينه طراحي و ساخت ميكروتوربين - ژنراتورها و ساخت يك نمونه نيمه صنعتيشرکت برق منطقه اي تهرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتيپژوهشگاه نيرو/ سهراب اميني ولاشانيپايان يافتهطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيمیکرو توربین‌تولیدمکانیک1383/10/011390/09/130$فايل خلاصه نتايج2247834908821437282817359
 9طراحي و ساخت دستگاه قرائت كنتور ديجيتال با قابليت قرائت كنتورهاي ديجيتال موجودشرکت برق منطقه اي تهرانساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتي / محمد مکي فرسانيپايان يافتهکنترل شبکه های توزیع نیروی برقسيستم‌هاي كنترلي آنالوگ و ديجيتالتوزیعكنترل و ابزاردقيق 1384/08/171387/03/082107456$فايل خلاصه نتايج742030-11437282817519
 10طراحي و تهيه‌ نرم‌افزار تعيين استراتژي ارائه پيشنهاد بهينه شركت برق منطقه‌اي تهران در بازار برقشرکت برق منطقه اي تهرانايجاد نرم افزارپژوهشگاه نيرو/ پيمان موسويپايان يافتهمطالعات بازار برقبازار برقمطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتيمطالعات کلان انرژی و اقتصاد1388/03/111390/01/012093776$فايل خلاصه نتايج433978634908821437282817839
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495