نمايش گزارش

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
 ردیفعنوانکارفرمامحصول نهايي پروژهدستگاه پژوهشي طرف قراردادمديرآخرين وضعيتمحور پروژهمحور فرعيتخصص اصليتخصص فرعيتاريخ شروع پروژه
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 593, مقادیر 1 تا 10 از 5923.
 1بررسي ‌فني ‌و اقتصادي جهت ‌استاندارد نمودن ‌روشهاي مختلف ‌تصفيه‌ آب‌ براي نيروگاههاي ‌ايران‌ مطالعات کاربردي / مهدي دانشور تولید    -1-1260-1-1443042772959
 2انتقال ‌اطلاعات ‌on-line سيستم‌ كامپيوترهاي ‌VAX ديسپاچينگ‌ ملي ‌به ‌شبكه ‌PC ايجاد نرم افزار / نسرين قابچي انتقال و فوق توزیع    -1-1358-1-1443042773039
 3تهيه نرم‌ افزار كامپيوتري ‌براي ‌عيب‌يابي ‌ماشين‌هاي ‌دوار ايجاد نرم افزار / سيدمجيد يادآور نيک روش تولید    -1-1258-1-1443042773119
 4تدوين‌ حداقل ‌نيازمنديهاي ‌بازرسي ‌و كنترل ‌كيفي تجهيزات ‌نيروگاه‌هاي حرارتي مطالعات کاربردي   تولید    -1-1258-1-1443042773199
 5توليد روغن ‌ترانسفورماتور كلاس ‌I تا كيفيت ‌مورد نظر وزارت ‌نيرو ساخت داخل قطعات و تجهيزات - طراحي و مهندسي   توزیع    -1-1760-1-1443042773279
 6پروژه تحقيقاتي تدوين تكنولوژي ‌به ‌منظ‌ور معدوم‌سازي روغنهاي سمي ‌آسكارل‌ مطالعات کاربردي   توزیع    -1-1758-1-1443042773359
 7ارزيابي كيفيت‌ تجهيزات و پيمانكاران‌ پستهاي ‌فشارقوي مطالعات کاربردي   انتقال و فوق توزیع    -1-1358-1-1443042773519
 8بررسي ‌نحوه‌ توليد روغن‌ كلاس ‌III ساخت داخل قطعات و تجهيزات - طراحي و مهندسي   توزیع    -1-1760-1-1443042773599
 9بانك ‌اط‌لاعات ‌قيمت ‌تجهيزات پست‌هاي ‌فشارقوي مطالعات توسعه اي و بهينه سازي   انتقال و فوق توزیع    -1-1360-1-1443042773679
 10طراحي ‌و ساخت‌ نمونه ‌ترانسفورمرهاي ‌اندازه‌گيري ‌جريان ‌نوري ساخت داخل قطعات و تجهيزات - نمونه نيمه صنعتي   توزیع    -1-1758-1-1443042773759
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495