نمايش گزارش

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
ردیفعنوانکارفرمامجري هدف نهايي پروژهآخرين وضعيتمحور پروژه
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 142, مقادیر 1 تا 10 از 1413.
1بررسي تجربي تاثير باد و دماي محيط بر عملكرد برج خنككننده خشك نيروگاه منتظرقائم و ارائه راهكارهاي اجراييشرکت برق منطقه اي تهران ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437282986559
2پياده سازي سامانه نرم افزار تشخيص و پيشگويي عيوب توربين ژنراتور و الكتروموتورهاي استراتژيك نيروگاه بعثت به وسيله داده اي ارتعاش ،حرارت و روغن به كمك منطق فازي(فاز دوم)شرکت برق منطقه اي تهراندانشگاه تهرانايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27314372821050959
3بررسي علل خوردگي روي سطوح لوله هاي بويلر ( سمت آتش لوله هاي سوپر هيتر و ري هيتر ) نيروگاه شهيد رجايي و انتخاب مناسب ترين سيستم مانيتورينگ خوردگي و نصب و راه اندازي آن به صورت on-lineشرکت برق منطقه اي تهران ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437282818159
4مدل سازي تاثير خروج هيترهاي فشار قوي بر توليد واحدها با ارائه نرم افزار مرتبط نيروگاه شازندشرکت توليد نيروي برق شازند دانشگاه اراکايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336326421096559
5طراحي و ساخت نرم افزار و سخت افزار تشخيص عيوب لوله‌‌هاي واتروال بويلر نيروگاه حرارتي بر اساس جريانهاي گردابي فركانس پايينشرکت توليد نيروي برق سهنددانشگاه آزاد اسلامي تبريزايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336327221182799
6تحليل اكسرژي اجزاي نيروگاه رامين جهت افزايش كارآيي و بررسي راندمان حرارتي اجزاء كل سيكل نيروگاه رامين و ارائه روش‌هاي افزايش آنشرکت برق منطقه اي خوزستان ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437442984479
7شبيه سازي مدارات كنترل - هيدروليك توربين بخار نيروگاه رامينشرکت برق منطقه اي خوزستان ايجاد نرم افزارفسخ شده و انصراف از انجامتولید2761437442954959
8تحليل اگزرژي اجزا صنعتي نيروگاه به هنگام دستيابي به گلوگاه‌هاي توليدشرکت برق منطقه اي فارس ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437842829839
9طراحي يك رويت‌گر چند منظوره مقاوم براي تشخيص زود هنگام عيب ژنراتور سنكرونشرکت برق منطقه اي فارس ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437842830159
10مدل‌سازي رايانه‌اي وضعيت فعلي بويلر نيروگاه نكا و تعيين توزيع حرارت و ميزان انتشار Nox و تدوين مدل مبنا براي مقايسه با اعمال تغييرات آتي مربوط به OFA و تغييرات داخلي مشعل‌هاشرکت برق منطقه اي مازندران مطالعات توسعه اي و بهينه سازيخاتمه يافتهتولید2751438082990879
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495