نمايش گزارش

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
ردیفعنوانکارفرمامجري هدف نهايي پروژهآخرين وضعيتمحور پروژه
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 121, مقادیر 1 تا 10 از 1209.
1بررسي تجربي تاثير باد و دماي محيط بر عملكرد برج خنككننده خشك نيروگاه منتظرقائم و ارائه راهكارهاي اجراييشركت برق منطقه ‌اي تهران ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437282986559
2بررسي علل خوردگي روي سطوح لوله هاي بويلر ( سمت آتش لوله هاي سوپر هيتر و ري هيتر ) نيروگاه شهيد رجايي و انتخاب مناسب ترين سيستم مانيتورينگ خوردگي و نصب و راه اندازي آن به صورت on-lineشركت برق منطقه ‌اي تهران ايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید2731437282818159
3مدل سازي تاثير خروج هيترهاي فشار قوي بر توليد واحدها با ارائه نرم افزار مرتبط نيروگاه شازندشرکت توليد نيروي برق شازند دانشگاه اراکايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336326421096559
4طراحي و ساخت نرم افزار و سخت افزار تشخيص عيوب لوله‌‌هاي واتروال بويلر نيروگاه حرارتي بر اساس جريانهاي گردابي فركانس پايينشرکت توليد نيروي برق سهنددانشگاه آزاد اسلامي تبريزايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336327221182799
5تحليل اكسرژي اجزاي نيروگاه رامين جهت افزايش كارآيي و بررسي راندمان حرارتي اجزاء كل سيكل نيروگاه رامين و ارائه روش‌هاي افزايش آنشركت برق منطقه ‌اي خوزستان ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437442984479
6شبيه سازي مدارات كنترل - هيدروليك توربين بخار نيروگاه رامينشركت برق منطقه ‌اي خوزستان ايجاد نرم افزارفسخ شده و انصراف از انجامتولید2761437442954959
7مدل‌سازي رايانه‌اي وضعيت فعلي بويلر نيروگاه نكا و تعيين توزيع حرارت و ميزان انتشار Nox و تدوين مدل مبنا براي مقايسه با اعمال تغييرات آتي مربوط به OFA و تغييرات داخلي مشعل‌هاشركت برق منطقه ‌اي مازندران مطالعات توسعه اي و بهينه سازيخاتمه يافتهتولید2751438082990879
8امكان‌سنجي افزايش ميزان انتقال حرارت با نانو ذرات در آبشركت برق منطقه ‌اي باختر مطالعات توسعه اي و بهينه سازيخاتمه يافتهتولید27514372021009679
9تحلیل فنی و اقتصادی روش ها و ارائه طرح های بهبود عملکرد و راندمان برج خشک ترکیبی واحد 1 نیروگاه شهید مفتح همدانشرکت توليد نيروي برق شهيد مفتح شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهانمطالعات توسعه اي و بهينه سازيتاييد نهاييتولید27336321621300959
10كنترل اتوماتيك فن هاي سيستم خنك كن نيروگاه كرمانشركت برق منطقه ‌اي كرمان مطالعات توسعه اي و بهينه سازيخاتمه يافتهتولید2751437922837599
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495