نمايش گزارش

برای جستجو بر روی دکمه کلیک کنید
ردیفعنوانکارفرمامجري هدف نهايي پروژهآخرين وضعيتمحور پروژه
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 137, مقادیر 1 تا 10 از 1361.
1بررسي تجربي تاثير باد و دماي محيط بر عملكرد برج خنككننده خشك نيروگاه منتظرقائم و ارائه راهكارهاي اجراييشركت برق منطقه ‌اي تهران ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437282986559
2پياده سازي سامانه نرم افزار تشخيص و پيشگويي عيوب توربين ژنراتور و الكتروموتورهاي استراتژيك نيروگاه بعثت به وسيله داده اي ارتعاش ،حرارت و روغن به كمك منطق فازي(فاز دوم)شركت برق منطقه ‌اي تهراندانشگاه تهرانايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27314372821050959
3تهيه نرم افزار توزيع بهينه بار بين واحدهاي نيروگاهي و پياده سازي آن بر وري نيروگاه بعثت با قابليت تعميم نتايج به ساير نيروگاه هاشركت برق منطقه ‌اي تهراندانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27314372821091119
4بررسي علل خوردگي روي سطوح لوله هاي بويلر ( سمت آتش لوله هاي سوپر هيتر و ري هيتر ) نيروگاه شهيد رجايي و انتخاب مناسب ترين سيستم مانيتورينگ خوردگي و نصب و راه اندازي آن به صورت on-lineشركت برق منطقه ‌اي تهران ايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید2731437282818159
5مدل سازي تاثير خروج هيترهاي فشار قوي بر توليد واحدها با ارائه نرم افزار مرتبط نيروگاه شازندشرکت توليد نيروي برق شازند دانشگاه اراکايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336326421096559
6طراحي و ساخت نرم افزار و سخت افزار تشخيص عيوب لوله‌‌هاي واتروال بويلر نيروگاه حرارتي بر اساس جريانهاي گردابي فركانس پايينشرکت توليد نيروي برق سهنددانشگاه آزاد اسلامي تبريزايجاد نرم افزارتاييد نهاييتولید27336327221182799
7تحليل اكسرژي اجزاي نيروگاه رامين جهت افزايش كارآيي و بررسي راندمان حرارتي اجزاء كل سيكل نيروگاه رامين و ارائه روش‌هاي افزايش آنشركت برق منطقه ‌اي خوزستان ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437442984479
8شبيه سازي مدارات كنترل - هيدروليك توربين بخار نيروگاه رامينشركت برق منطقه ‌اي خوزستان ايجاد نرم افزارفسخ شده و انصراف از انجامتولید2761437442954959
9تحليل اگزرژي اجزا صنعتي نيروگاه به هنگام دستيابي به گلوگاه‌هاي توليدشركت برق منطقه ‌اي فارس ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437842829839
10طراحي يك رويت‌گر چند منظوره مقاوم براي تشخيص زود هنگام عيب ژنراتور سنكرونشركت برق منطقه ‌اي فارس ايجاد نرم افزارخاتمه يافتهتولید2751437842830159
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495