نمايش گزارش

برای جستجوی اولویت های ثبت شده بر روی دکمه کلیک کنید
 ردیفعنوان تحقيقشرکت هدفمحور اصليزيرمحوراهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحدلايل اولويت داشتنسال
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 71, مقادیر 1 تا 10 از 709.
 1طراحی, ساخت و اجرای تصفیه فیزیکی / شیمیایی/ فیزیکی شیمیایی روغن مولدهای دیزلی با توجه به المان‌های دخیل در کیفیت روغن با استفاده از امکانات داخلیشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانتولیدطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيطراحی و اجرای سیستم تصفیه روغن متناسب با روغن مولد های مرلیسمیزان هزینه صرفه جویی شده در صورت افزایش عمر روغن،احتمال آسیب دیدن و پایین آمدن راندمان مولد در صورت آلوده بودن روغن13978122791121272
 2طراحی ساخت تراش پرتابل قابل نصب و انطباق دقیق محوری با قطعات بزرگ نیروگاهیشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانتولیدطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيساخت ماشین قابل نصب بر روی قطعات که انطباق محوری بالایی داشته و سیستم محرکه متناسبی دارا باشدعدم توانایی ابزار های تراشکاری کارگاهی جهت تراشکاری دقیق بدلیل بزرگ بودن قطعات نیروگاهی13978122791121032
 3تدوین رویه و تهیه دستور العمل اجرایی نحوه مدلسازی آلاینده های زیست محیطی در برنامه آرایش تولید و بررسی تاثیرات آن شرکت مدیریت شبکه برق ایرانتولیدمطالعات مرتبط با شناسايي انواع تكنولوژي‌ هاي كاهش آلايندگي نيروگاه‌ ها و تعيين مزايا و معايب هر نوعبا توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی به خصوص در سالهای اخیر، تعیین قید آلایندگی در برنامه آرایش تولید امری ضروری است. به این منظور نیاز به تهیه رویه و دستورالعمل اجرایی برای اعمال این قید در برنامه و تعیین محدودیتهای مورد نظر بر روی نیروگاهها می باشد.تعیین رویه برای نحوه مدلسازی آلاینده ها و چگونگی اعمال این محدودیت بر تولید واحدهای نیروگاهی13971442291163912
 4آسيب شناسي واحدهاي توليد پراكنده گازي و تدوين دستورالعمل هايي با نگاه ارزيابي اقتصادي براي حداكثر استفاده در پيك شبانه روز و پيك سال شرکت برق منطقه ای تهرانتولیدمطالعات فني استفاده از توليد پراكنده براي توليد برقدستورالعمل و مطالعات جامع واحدهاي توليد پراكنده گازي-نرم‌افزار مكان يابي اقتصادي و منطبق با شرايط بهره برداري و توسعه شبكه اهداف مورد انتظار: 1- شناسایی اهمیت و فرصت‌های سرمایه گذاری‌های غیردولتی انجام شده در تولید پراکنده برق بر شبکه 2- افزایش توان‌مندی مدیریت شبکه برق جهت استفاده از واحدهای تولید پراکنده برای گذر از پیک تابستان 3-مطالعه و بررسي رويكرد پدافند غيرعامل در بهره برداري تولدات پراكنده شامل: اثر عملي اين واحدها در شبكه، آسيب شناسي اين مولدها و اثرات تهديدات نوين بر اين مولدها 1-ضرورت وجود مطالعات جامع تولدات پراكنده بر اساس اسناد بالادستي ابلاغي جهت جايابي و اتصال به شبكه 2-ضرورت وجود دستورالعمل هاي متناسب با توپولوژي شبكه برق تهران جهت اتصال مولدهاي 2 تا 25 مگاوات 3- پس از عرضه برق در محل مصرف نیاز به توسعه شبکه‌های انتقال کمتر شده و سهم مشارکت تولید پراکنده بالاخص در پیک بار بسیار حیاتی می باشد . 4-ارزیابی نحوه مدیریت نیروگاه‌های تولید پراکنده برای گذر از پیک سال 96 و جبران آثار ناشی از پرداخت آمادگی به ایشان برای پیک سال از رویکردهای حل مسئله فوق خواهد بود . 5-مطالعه حفظ ولتاژ در خطوط طولانی در ایام پیک و نیز کنترل توان راکتیو ناشی از تولیدات پراکنده نیز از موضوعات مهم است 139715118791435352
 5امكان سنجي تخمين حالت بر اساس آناليز مشاهده‌پذيري سيستمشرکت برق منطقه ای تهرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروهدف : استحصال تخميني منحصر بفرد و robust از حالت سيستم توليد و انتقال منطقه ديسپاچينگي تهران به‌شكل آفلاين محصول نهايي: مشخص نمودن وضعيت مشاهده‌پذيري شبكه برق تهران و ارائه دستورالعمل براي مشاهده پذير شدن تخمين‌گر حالت از مجموعه‌اي از مژرندهاي دسترس جهت تخمين حالت سيستم قدرت استفاده مي‌كند؛ آناليز مشاهده‌پذيري با در دست داشتن مجموعه‌اي از مژرندها و مكان آنها تعيين مي‌كند آيا مي‌توان تخمين منحصربفردي براي حالت سيستم پيدا كرد؟ اين آناليز را مي توان بشكل آفلاين در فاز ابتداييِ نصب تخمينگر حالت بمنظور چك كردن كفايت مژرندهاي موجود و تركيب آنها انجام داد. اگر آناليزور مشاهده‌پذيري، سيستم را مشاهده‌ناپذير يافت، مي توان ميترهاي اضافي لازم در مكان‌هاي خاص در نظر گرفت. همچنين عدم قطعیت های شبکه برق تحت کنترل و مطالعه آنها از جمله مواردي است كه بايستي مدنظر و بررسي باشدنامعين بودن مشاهدهپذيري سيستم عدم فراواني مژرندها state estimation نياز كلي و ضروري براي تمام برنامه‌ريزي هاي‌هاي سيستن بوده و مبناي عمليات بهره‌برداري از سيستم قدرت مي‌باشد.و نياز ضروري كليه مراكز AOC مي باشد براي اينكه بتوانندكنترل و مديريت شبكه را به بهترين نحو انجام دهند. همچنين عدم قطعیت های شبکه برق تحت کنترل و مطالعه آنها از جمله مواردي است كه بايستي مدنظر و بررسي باشد139717118791106632
 6بررسی چالش های پایش و راهبری شبکه برق خراسان در حضور واحدهای تجديدپذیر و تولید پراکنده و ارائه راهکارهای رفع آنهاشرکت برق منطقه ای خراسانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروهدف از اجرای پروژه تعیین نحوه راهبری و پایش شبکه در حضور واحدهای تولید پراکنده ، بررسی نحوه عملکرد کشورهای پیشرفته در این خصوص و شناخت ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم در این زمینه در مراکز دیسپاچینگ میباشد.تعریف مساله: با توجه به سیاست گسترش نیروگاه های تولید پراکنده در سطح استان و تاثیر حضور این نیروگاه ها بر روی شاخص های اصلی برق مانند فرکانس و ولتاژ و همچنین موضوعات پایداری و راهبری شبکه نیاز اساسی به تعیین استراتژی های مشخص و مدون در مرکز دیسپاچینگ وجود دارد . همچنین لازم است از هم اکنون در خصوص نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری و تدوین برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمود. دلایل اولویت داشتن تحقیق: با توجه به سیاست گسترش نیروگاه های تولید پراکنده در سطح استان و تاثیر حضور این نیروگاه ها بر روی شاخص های اصلی برق مانند فرکانس و ولتاژ و همچنین موضوعات پایداری و راهبری شبکه نیاز اساسی به تعیین استراتژی های مشخص و مدون در مرکز دیسپاچینگ وجود دارد . همچنین لازم است از هم اکنون در خصوص نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری و تدوین برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمود.139717119591177432
 7تعیین مناسب ترین و موثرترین روش مدیریت علفهای هرز در ایستگاه های برق زنجانشرکت برق منطقه ای زنجانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروبه منظور دستیابی به روش مناسب مدیریت علفهای هرز در ایستگاههای مورد مطالعه، بعد از تعیین فلور گیاهی، یک برنامه مدیریتی متناسب با شرایط سایت طراحی خواهد شد. در برنامه مدیریتی از سه رهیافت مدیریتی به شرح ذیل بهره گرفته خواهد شد. در رهیافت اول اقدامات پیشگیری کننده جهت جلوگیری از توسعه مکانی علفهای هرز مشخص خواهد شد. در بخش دوم ، مناطق آلوده به علفهای هرز سمج مشخص خواهد شد و سپس اقداماتی که میتواند به ریشه کنی این گونه ها منجر شود تعیین خواهد شد. در بخش سوم روشهای مختلف کنترل که قابل استفاده در سایت مورد نظر باشد تعیین خواهد شد. این روشها شامل کنترل فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خواهد بود. بعد از طراحی برنامه، اقدامات پیش بینی شده در سطحی معادل 2000 متر مربع در ایستگاه مرکزی(غایتی) زنجان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.وجود علفهای هرز در ایستگاه های برق موجب افزایش احتمال آتش سوزی هنگام خشک شدن علفها و بروز خسارات جانی و مالی و ایجاد خاموشی در منطقه می گردد بعلاوه رشد این علفها موجب اختلال در عملکرد سیستم ایمنی عایق زمین محوطه پستها می گردد.در حال حاضر روش عمده مبارزه با علفهای هرز در ایستگاههای استان کنترل دستی با استفاده از نیروی کارگری میباشد. کاربرد این روش به تنهایی به دلیل هزینه های بسیار از لحاظ اقتصادی منطقی نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از برخی علفکشها نیز در دستور کار قرارداشته است ولی به دلیل انتخاب غیر تخصصی علفکش و یا کاربرد در زمان نامناسب توفیق چندانی حاصل نشده اشت. بطوری که در برخی سالها عملیلت سمپاشی چندین بار تکرار میشود. تکرار سمپاشی علاوه بر افزایش هزینه ها، با رها سازی مقدار بیشتر علفکش در محیط میتواند به محیط زیست نیز آسیب جدی وارد سازد.139717121191096552
 8انجام مطالعات گذرای شبکه انتقال بصورت موردی در بعضی از نقاط بسته به شرایط شبکه بعنوان مثال منطقه عسلویه و کنگانشرکت برق منطقه ای فارسانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرواستخراج نقاط ضعف شبکه از دید مطالعات گذرا. رله های خطوط منطقه انتقال و فوق توزیع نیاز به تنظیم دارند تا در صورت بروز اتصال کوتاه بر روی منجر به تاثیر خروج واحدهای نیروگاهی و در نتیجه ایجاد ناپایداری گذرا در شبکه نگردد.شکل ساختاری شبکه در برخی مناطق می تواند منجر به ایجاد ناپایداری گذرا در شبکه انتقال گردد بعنوان مثال در نیروگاههایی که در فواصل نزدیک به یکدیگر هستند توپولوژی شبکه در آن منطقه بر روی پایداری گذرای نیروگاههای موجود در آن منطقه تاثیر گذار است. بنابراین نیاز به لزوم تنظیمات حفاظتی در آن منطقه ضرورت دارد.139717124391128312
 9مطالعات اتصال نیروگاههای پرتوان شبکه برق فارس با استفاده از خطوطHVDCشرکت برق منطقه ای فارسانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروبررسی میزان تاثیر خطوطHVDC بر کاهش تلفات و افزایش ظرفیت توان انتقالی و بررسی توان راکتیو و مباحث هارمونیکی در مطالعه موردی در شبکه برق فارس و قابل تعمیم به شبکه برق ایران در شرایط تشابه شبکه و اقلیم مناطقدر حال حاضر نیروگاه انرژی اتمی بوشهر توانی با ظرفیت1000مگاوات به شبکه برق فارس تزریق می کند و برنامه توسعه ظرفیت به میزان 2000مگاوات( مجموعا" 3000مگاوات)در حال اجرا دارد برای انتقال این میزان توان از مرکز تولید که در جنوب فارس و بوشهر است به مصرف که درنقاط مختلف فارس می باشد می بایست چندین خط انتقال 400 و 230کیلوولت احداث گردد از آنجاییکه فاصله از بوشهر تامراکز مصرف حداقل 250کیلومتر می باشد و جزو فواصل بسیار طولانی می باشد پیشنهاد شد مطالعه استفاده از خط(HVDC) بعنوان یکی از سناریوهای مطرح در این زمینه در برنامه قرار بگیرد که نیاز است مطالعات طرح اتصال(HVDC)در قالب یک پروژه تعریف و با همکاری دانشگاه به انجام برسد و در قالب آن پروژه مزایای استفاده از خط اعم از افزایش ظرفیت انتقالی،کاهش تلفات، بحث توان راکتیو در خطوط بلند و جریان متناوب و بدنبال آن پایداری ولتاژ و ... مطرح و بررسی گردد از جمله مزایای دیگری که مسیله خطوط HVDC بدنبال دارد مسیله کیفیت توان می باشد که در حال حاضر در نتیجه ورود عناصر غیر خطی به شبکه ناشی از نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بالا در حوزه تولید و وجود مبدلها و کلیدزنی در حوزه مصرف بعنوان یکی از چالشهای غیر قابل اجتناب در آینده مطرح خواهد گردید از جمله ویژگیهای عناصر غیرخطی تزریق انواع مختلف فرکانسها به شبکه در نتیجه خوراندن فرکانس اصلی به عنصر می باشد در نتیجه وجود هارمونیکهای مختلف در شبکه بر روی عملکرد عادی تجهیزات اعم از ترانسها،کلیدها،سیستمهای مخابراتی،وسایل اندازه گیری،عملکرد رله ها تاثیر گذاشته و موجب اختلال در عملکرد عادی این تجهیزات می گردد. استفاده از سیستم HVDC بعنوان یک فیلتر قوی میان دو شبکه تولید و مصرف که هردو درصدهای متفاوتی از هارمونیک دارند می تواند بسیار چاره ساز باشد چون با تبدیل سیستم جریان متناوب به مستقیم عملا جلوی تزریق هارمونیک از یک شبکه به شبکه دیگر گرفته می شود. با گنجاندن موضوع هارمونیک در پروژه مطرح می توان علاوه به بررسی موارد فوق الذکر به تحلیل این موضوع که در آینده به ناچار با آن مواجه خواهیم شد و بسیار متناسب با شرایط در حال حاضر شبکه می باشد پرداخته و از نتایج آن برای بررسی موارد مشابه بهره جست لازم به ذکر است این پروژه قابل تعمیم به بقیه نقاط کشور که دارای شرایط شبکه و اقلیمی مشابه با استان فارس می باشندمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.139717124391135112
 10آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلاتشرکت برق منطقه ای كرمانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرومعرفی tool box جامع جهت پیدا کردن عیوب الکتریکی خطوط انتقال از تصاویر هوایی : به گونه ای که در این پروژه عکسهای اخذ شده توسط پهپاد وارد نرم افزار شده و پس از تحلیل و آنالیز تک تک تصاویر ، عیوب موجود در تصاویر را یافته و جداگانه آنها را مشخص و دسته بندی می نمایند. این روش اتوماتیک بوده و علاوه بر سرعت از دقت بالاتری نسبت به پردازش تصاویر توسط کارشناس خط، می باشد. همچنین نیاز به کارشناس حرفه ای متخصص خط نمی باشداز دیگر مزایای این طرح مستند سازی اطلاعات و ایجاد آرشیو و آنالیز بلند مدت عیوب می باشد. استفاده از تکنولوژی پهپادها و اخذ تصاویر هوایی در زمینه تشخیص عیوب الکتریکی خطوط انتقال و سپس پردازش تصاویر و تعیین اتوماتیک عیوب خطوط انتقال در قالب یک تولباکس جامع.139717125191122712
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495