نمايش گزارش

برای جستجوی اولویت های ثبت شده بر روی دکمه کلیک کنید
 ردیفعنوان تحقيقشرکت هدفمحور اصليزيرمحوراهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحدلايل اولويت داشتنسال
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 58, مقادیر 1 تا 10 از 576.
 1تدوین رویه و دستورالعمل اجرایی برای برنامه ریزی آرایش تولید واحدهای نیروگاهی، مدلسازی حفاظت ویژه(SPS) و خاموشی، مدلسازی آلاینده های محیط زیست، تخصیص سوخت و تخصیص ظرفیت به بورسشرکت مدیریت شبکه برق ایرانتولیدتعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه‌ سازي و بهر‌ه‌ برداري از واحد‌هاي نيروگاهي ( گازي ، بخاري و سيكل تركيبي ) و اصلاح روش‌ ها و فرآيند‌هاتهیه دستورالعمل های اجرایی با عناوین آرایش تولید واحدهای نیروگاهی، تخصیص سوخت، تخصیص ظرفیت به نیروگاه های شرکت کننده در بورس انرژی، نحوه مدلسازی حفاظت های ویژه و خاموشی و نحوه مدلسازی آلاینده های زیست محیطی در برنامه آرایش تولید فنی اقتصادی دیسپاچینگ، با هدف استانداردسازی فرآیندهای کاری و کاهش پاسخگویی، بهبود شاخص های امنیت شبکه، افزایش قابلیت اطمینان ، کاهش هزینه های بهره برداری از شبکه برق و کاهش آلاینده های زیست محیطی دستورالعمل¬های اجرایی آرایش تولید واحدهای نیروگاهی: با توجه به ارتباط برنامه آرایش تولید با مسائل فنی و امنیتی شبکه، همچنین نمود مسائل اقتصادی در آن، لزوم پیروی کاربران در بهره گیری از یک الگوی واحد برای تهیه و تولید برنامه آرایش تولید فنی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به بروز شرایط خاص بهره¬برداری در فصول مختلف سال و به تبع آن نیاز به اتخاذ سیاست¬های متفاوت در برنامه¬ریزی، تدوین رویه¬ آرایش تولید جهت بررسی و تصمیم گیری در شرایط مختلف بهره¬برداری و اتخاذ سیاست مرتبط الزامی می¬باشد. دستورالعمل اجرایی تخصیص سوخت: از جمله مسائل مهم در بهره برداری مطمئن از شبکه برق سراسری تامین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های کشور می باشد. در شرایط خاصی از شبکه که محدودیت هایی در زمینه مصرف سوخت گاز نیروگاه های کشور وجود دارد می بایست با لحاظ مسائل فنی و امنیتی اولویت های تخصیص سوخت گاز به نیروگاه ها تعیین شود. همچنین در این شرایط تحویل سوخت دوم به نیروگاه های کشور نیز می بایست بر همین اساس انجام پذیرد، به گونه ای که بتوان تدام تامین بار مشترکین را تضمین نمود. از طرفی دیگر با توجه به اینکه سوخت تخصیصی به نیروگاه های کشور می تواند در درآمد نهایی آنها تاثیر گذار باشد، لذا ارائه دستورالعمل اجرایی در خصوص تعیین ساختارها و شاخص های تخصیص سوخت گاز و مایع به نیروگاه های کشور حائز اهمیت می باشد دستورالعمل اجرایی تخصیص ظرفیت به نیروگاه های شرکت کننده در بورس انرژی: با توجه به اینکه تامین بخشی از نقدینگی نیروگاه های کشور از طریق انجام معاملات بورس انرژی انجام می پذیرد تمایل به شرکت در این معاملات در حال افزایش است. لذا می بایست فرآیندی اتخاذ نمود که بر اساس آن نحوه تخصیص ظرفیت به نیروگاه های مشارکت کننده در بورس انرژی تعیین شود. از طرفی دیگر معاملات بورس انرژی قطعی بوده و در صورتیکه نتوان به علت محدودیت های شبکه از این انرژی بهره برداری نمود، به ناچار می بایست تامین آن از دیگر نیروگاه های کشور و در بازار برق صورت گیرد. این امر منجر به تحمیل هزینه اضافی به صنعت برق کشور شده و قیمت نهایی برق را افزایش می دهد. لذا می بایست تخصیص ظرفیت به نیروگاه های شرکت کننده در بورس انرژی به گونه ای انجام شود که حتی الامکان بهره برداری از آنها مقدور و عملی باشد. لذا هدف از این بخش از پروژه، تهیه دستورالعمل های اجرایی به منظور تعیین شاخص های تخصیص ظرفیت به نیروگاه های مشارکت کننده در بورس انرژی می باشد که از نظر فنی قابل اجرا بوده و از نظر اقتصادی به صورت عادلانه انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی مدلسازی حفاظت ویژه(SPS) و خاموشی: با توجه به توسعه روز افزون شبکه برق کشور و نیاز به برقراری امنیت شبکه، استفاده از حفاظت های ویژه در انواع مختلف در حال افزایش می باشد. لذا می بایست سطوح امنیتی شبکه در خصوص عملکرد حفاظت های ویژه و یا اعمال خاموشی، در برنامه آرایش تولید فنی و اقتصادی مدلسازی شود. مدلسازی حفاظت های ویژه و خاموشی منجر به طبقه بندی گلوگاه های شبکه شده که این امر تغییر در آرایش فنی و اقتصادی نیروگاه ها را به همراه دارد. لذا ارائه دستورالعمل اجرایی که نحوه مدلسازی این قیود در آرایش تولید فنی، اقتصادی دیسپاچینگ را تعیین می کند ضروری می نماید. از طرف دیگر عملکرد حفاظت های ویژه گاها منجر به اعمال خسارت هایی به نیروگاه های کشور می شود که این موضوع تمایل نیروگاه ها به مشارکت در این زمینه را کاهش می دهد. لذا می بایست راهکارهای جبران خسارت های وارده به تجهیزات و نیروگاه های شبکه مورد بررسی قرار گیرد. دستورالعمل اجرایی مدلسازی آلاینده های محیط زیست: بهره برداری از نیروگاه های بخار با سوخت مازوت منجر به تولید آلاینده های زیست محیطی می شود. میزان انتشار این آلاینده ها می بایست در برنامه آرایش تولید فنی و اقتصادی مدلسازی گردد، تا حتی الامکان بهینه گردد. 1398942291493752
 2پژوهش و ارزیابی آثار پیاده¬سازی تجمیع واحدهای نیروگاهی در بازار برق کشور بر بهره¬برداری از شبکه، بیان چالش¬ها و راهکارهاشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرومشارکت مجتمع واحدهای نیروگاهی با اهداف افزایش کارآیی فضای رقابت و کاهش هزینه¬های مشترکین در دنیا توسعه یافت. به¬منظور بهره¬گیری از مزایای مشارکت مجتمع واحدهای نیروگاهی، فرآیند پیاده¬سازی آن در کشور نیز طراحی و تدوین شد که به¬منظور تطابق آن با شرایط صنعت برق کشور تغییراتی نسبت به آنچه که در دنیا مرسوم است، در آن لحاظ شد. این تغییرات سبب وارد آوردن اشکالاتی از سوی مرکز به آن شد. به منظور ارزیابی اشکالات واردشده از سوی مرکز و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش دغدغه¬های بهره¬برداری مرکز، در این پروژه به ارزیابی آثار تجمیع بر بهره¬برداری و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته خواهد شد.در مطالعات صورت¬گرفته، به ابعاد مختلف تجميع واحدها در بازارهاي مختلف پرداخته شده است. اين مطالعه در بازار کاليفرنيا، PJM و استراليا انجام شده است. بازار کاليفرنيا به مسئله‌ تجميع پرداخته و بر اساس آن ممکن است دو يا چند واحد توليدي به دلايل بهره‌برداري به صورت ترکيب‌شده درنظر گرفته شوند. به¬منظور کاهش دغدغه¬های بهره¬برداری مرکز پس از پیاده¬سازی تجمیع پروژه¬ای با اهداف زیر تعریف شده است: • شناخت و ارزیابی آثار پیاده¬سازی تجمیع از نگاه اقتصادی و بهره¬برداری بر اساس پژوهش و نظرات خبرگان؛ • ارزیابی آثار پیاده¬سازی تجمیع با شبیه¬سازی؛ • ارائه راهکارهایی به¬منظور حداقل¬سازی دغدغه¬های بهره¬برداری با پیاده¬سازی تجمیع.13981742291493912
 3تحقیق و بررسی اصول، روش‌ها و فناوری‌های مدیریت بار در سطح شبکه سراسری برق کشور و تدوین نقشه راه پیاده‌سازی آنشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروامروزه پاسخگویی به نیاز مصرف حداکثر در بازه‌های اوج مصرف سالانه از طریق راهبردهای همزمان بخش‌های عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد. هدف از تعریف این پروژه تحقیقاتی شناسایی راهکارهای مدیریت تقاضا در سطح شبکه سراسری و رفع نیازهای شرایط کمبود تولید و همچنین رفع گلوگاه‌های امنیتی شبکه از طریق کاهش بار مدیریت‌شده است. در این پروژه پتانسیل مدیریت تقاضا از دیدگاه راهبران ملی و منطقه‌ای سنجیده می‌شود و با یک مقایسه تطبیقی با شیوه عمل چند راهبر معتبر بین‌المللی، راهکارهای ممکن پیشنهاد شده و پس از آن نقشه راه اجرایی‌شدن راهکارها تدوین می‌گردد. مراحل انجام پروژه به صورت زیر خواهد بود: بررسی وضعیت اقدامات مدیریت سمت تقاضا در کشور و تحلیل نقاط ضعف و قدرت بررسی وضعیت اقدامات مدیریت سمت تقاضا از دیدگاه شبکه اصلی برق در سه نهاد معتبر خارجی و تشریح رویه‌های اجرایی به کار گرفته همراه با قوانین، مقررات، روش‌ها و فناوری‌های مرتبط در حوزه‌های مالی، فرهنگی، فنی بررسی پتانسیل موجود در شبکه اصلی برق کشور برای اثربخشی اقدامات مدیریت بار به تفکیک راهکارهای تعریف‌شده تهیه دستورالعمل مدیریت بار و تهیه پیوست‌های اجرایی مورد نیاز تهیه نقشه راه پیاده‌سازی و استقرار الزامات دستورالعمل در حوزه‌های مختلف به همراه تعریف طرح‌ها و پروژه‌های شناسایی‌شده در نقشه‌راه آموزش همکاران منتخب معاونت راهبری با محتوای بندهای پروژه به همراه اعطاء گواهی‌نامه مبتنی بر ارزشیابیکاهش بار ناشی از اقدامات مدیریت تقاضا موجب کاهش یا تعویق نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق کشور می‌شود. محاسبات تقریبی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری به میزان تقریبی 5500 میلیارد تومان برای احداث یک نیروگاه 2000 مگاواتی است. در حالی که در صورت اجرای اثربخش مدیریت بار می‌توان نیاز به این سرمایه‌گذاری را در کوتاه مدت برطرف نمود. معمولاً اقدامات مدیریت تقاضا در سطح شبکه‌های توزیع صورت می‌پذیرد در حالی که در سطح شبکه‌های انتقال و توزیع نیز پتانسیل خوبی برای اینگونه اقدامات وجود دارد. کنترل مصرف‌کنندگان عمده شبکه‌های انتقال و فوق توزیع، کنترل نقاط بار، راهکارهای تعرفه‌ای، ذخیره‌سازهای انرژی، راهکارهای فرهنگی، خرید خاموشی و ... از جمله انواع اقدامات سمت تقاضا از دیدگاه راهبری شبکه سراسری برق کشور هستند. با اجرای این اقدامات و کاهش فشار بر شبکه می‌توان بخشی از نیاز به توسعه و احداث نیروگاه‌ها و شبکه را پوشش داد همچنین از اعمال محدودیت به مصرف‌کنندگان نهایی به ویژه بخش خانگی که تأثیر زیادی بر فضای اجتماعی کشور دارند، جلوگیری نمود و از طریق میزان صرفه‌جویی به عمل‌آمده در مصرف برق، مانع افزایش بیشتر آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید، انتقال و مصرف برق شد.13981742291526152
 4قابليت اداره شبکه در شرايط اضطرار و وقوع اختلال در فعالیتهای حیاتی مراکز کنترل شبکه برق کشورشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروراهبری شبکه اصلی برق کشور توسط دیسپاچینگ ملی و دیپاچینگ های منطقه ای به صورت زمان واقعی انجام می پذیرد. حوادث در شبکه های برق اجتناب ناپذیر بوده و بسیاری از عوامل اثرگذار بر شبکه های برق، از کنترل راهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرایط غیر عادی شامل شرایط اضطرار و بحران نیازمند داشتن ابزار، روش ها و مهارت هایی است که در اختیار گرفتن آن ها در گام اول نیازمند انجام یک مطالعه تحقیقاتی در ارتباط با نیازمندی های راهبری در شرایط اضطرار و بحران است.هدف اصلی از تعریف این اولویت تحقیقاتی، آگاهی از نیازمندی های اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران است تا در کمترین زمان و صرف بهینه منابع، راهبران شبکه الزامات مواجهه با شرایط غیر عادی را در اختیار داشته و شبکه را به حالت عادی برگردانند تا از این طریق حداکثر منافع کاربران شبکه حاصل شود.مستندات تحلیلی و کاربردی خاصی در مورد نیازمندی های راهبری شبکه در شرایط اضطرار و بحران وجود ندارد.13981742291531992
 5ارتقا تاب‌آوری شبکه سراسری برق کشور در برابر حوادث شدید با استفاده از جزیره‌سازی کنترل شده شبکه در قالب طرح‌های دفاعیشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرودر طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های قدرت فرض بر این است که با رخداد تک پیشامدها (N-1)، شبکه باید بتواند در حالت عادی به کار خود ادامه دهد. اگرچه امکان بروز پیشامدهای دوگانه و چندگانه بسیار محتمل می‌باشد، اما طراحی شبکه برای کار درحالت عادی با وجود خارج شدن همزمان یا زنجیره‌ای بیش از چند تجهیز به شدت هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری را افزایش می‌دهد. با توجه به این شرایط و جهت استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات نصب شده و همچنین به منظور جلوگیری از گسترش تبعات پیشامدهای چندگانه، استفاده از طرح‌های حفاظت ویژه در شبکه‌های قدرت رو به توسعه می‌باشد. اما ممکن است حوادث بسیار شدیدی ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی در شبکه قدرت به وقوع بپیوندد که طرح‌های مرسوم حذف بار و قطع تولید نتوانند در برابر گسترش حادثه مقاومت کنند و این شرایط ممکن است به خاموشی سراسری نیز ختم شود. در چنین شرایطی جهت افزایش تاب‌آوری شبکه از طرح‌های دفاعی استفاده می‌شود که هدف از طراحی آنها مواجه با حوادث بسیار شدید می‌باشد. در بسیاری از موارد شدت حادثه به حدی است که امکان کنترل آن وجود ندارد و بهترین راه جزیره‌سازی کنترل شده شبکه می‌باشد تا از سرایت اغتشاش به سایر نواحی شبکه جلوگیری کرد. در این روش تقسیم شبکه به دو یا چند جزیره پایدار با کمترین حذف بار و قطع تولید به شکلی که در سریع‌ترین زمان ممکن بتوان جزایر ایجاد شده را با یکدیگر سنکرون نمود، به عنوان آخرین ابزار کنترلی جهت جلوگیری از گسترش تبعات مخرب حادثه شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراحل انجام پروژه به صورت زیر خواهد بود: بررسی تجربه¬های گوناگون در سیستم¬های قدرت سراسر جهان در خصوص طرح‌های دفاعی و جزیره‌سازی کنترل شده تهیه¬ی یک مدل مناسب برای اِعمال جزیره‌سازی کنترل‌شده بررسی مدل پیشنهادی بر روی سیستم قدرت ایران تهیه¬ی نرم¬افزار برای مدل پیشنهادی حصول اطمینان از صحت عملکرد مدل پیشنهادی و عملیاتی بودن آنبا توجه به شرایط سرزمینی کشور ایران و وجود تهدیدات بالقوه طبیعی (زلزله، ریزگردها، سیل و ...) و غیرطبیعی که می‌تواند پایداری شبکه برق را با مخاطره مواجه کند، بکارگیری اقداماتی جهت افزایش تاب‌آوری شبکه در برابر این تهدیدات ضروری می‌باشد. از آنجا که طرح‌های حفاظت ویژه متداول در برابر حوادث بسیار شدید کارایی ندارند و نمی‌توانند از گسترش حادثه جلوگیری نمایند و همچنین با توجه به این موضوع که بروز خاموشی‌های سراسری تبعات منفی امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را در برخواهد داشت، بنابراین باید با توجه به مبحث بسیار مهم پدافند غیرعامل در صنعت برق، راهکارهایی متناسب با تهدیدات اتخاذ نمود. با توجه به عوامل ذکر شده تعریف پروژه فوق از نقطه نظر جلوگیری از خاموشی سراسری در صورت رخداد حوادث شدید با توجه به تبعات مخرب آن، حائز اهمیت می‌باشد. 13981742291527032
 6ارزیابی احتمالاتی امنیت شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت رخداد پیشامدها، انرژی‌های تجدید‌پذیر، صحت اطلاعات اندازه‌گیری و دقت مدل‌سازی تجهیزات شرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرودر بهره‌برداری از سیستم قدرت، عدم قطعیت‌های بسیاری وجود دارد که عدم در نظر گرفتن آنها می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد. در بسیاری از مواقع عدم احتساب عدم قطعیت‌ها می‌تواند منجر به قرارگیری سیستم در ریسک و در موارد دیگر منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌ها جهت تامین امنیت شود. به طور مثال در اغلب سیستم‌های قدرت که بحث احتمال رخداد پیشامدها در محاسبات ارزیابی امنیت لحاظ نمی‌شود، بدترین حالت ممکن به عنوان معیار محاسبات لحاظ می‌شود که این امر می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه هزینه تامین امینت شبکه گردد. علاوه بر احتمال رخداد پیشامدها، عوامل دیگری در سیستم قدرت وجود دارند که به عنوان منابع عدم قطعیت نقش موثری را در صحت نتایج مطالعات ارزیابی امنیت شبکه ایفا می‌کنند. از مهمترین این عوامل می‌توان به صحت اطلاعات اندازه‌گیری در سیستم اسکادا و همچنین دقت مدل‌سازی تجهیزات شبکه اشاره نمود. همچنین افزایش روزافزون مقادیر واحدهای خورشیدی و توربین بادی در شبکه، خود از منابع عظیم تولید عدم قطعیت در شبکه می‌باشند که این موضوع نیز باید در محاسبات ارزیابی امنیت شبکه در نظر گرفته شود. هدف از تعریف این پروژه پیشنهاد سازوکاری می‌باشد که بتوان بر اساس یک روش ارزیابی احتمالاتی، عدم قطعیت‌های موجود و به طور خاص احتمال رخداد پیشامدها، احتمال قطع تولید واحدهای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، احتمال عدم صحت اطلاعات اندازه‌گیری و همچنین احتمال بروز خطا در مدل‌سازی تجهیزات را در محاسبات ارزیابی امنیت شبکه لحاظ نمود. مراحل انجام پروژه به صورت زیر خواهد بود: بررسی تجربه¬های گوناگون در سیستم¬های قدرت سراسر جهان در خصوص روش‌های ارزیابی احتمالاتی امنیت بررسی تجربه¬های گوناگون برای تعیین انواع منابع تولید عدم قطعیت در سیستم¬های قدرت سراسر جهان تهیه¬ی یک مدل مناسب برای ارزیابی احتمالاتی امنیت با توجه به عدم قطعیت‌های مورد نظر بررسی مدل پیشنهادی بر روی سیستم قدرت ایران تهیه¬ی نرم¬افزار برای مدل پیشنهادی همانطور که بدان اشاره شد لحاظ نکردن عدم قطعیت‌های موجود در سیستم قدرت در محاسبات ارزیابی امنیت شبکه می‌تواند منجر به قرارگیری شبکه در ریسک و یا افزایش قابل توجه هزینه تامین امنیت گردد. بنابراین به جهت افزایش دقت محاسبات ارزیابی امنیت شبکه، بهبود روند بهره‌برداری لحظه‌ای، بالابردن قابلیت اطمینان شبکه، کاهش محدودیت‌های اعمال شده اضافی به دلیل عدم وجود شاخص مناسب ریسک، استفاده از این شاخص‌ها در جهت کاهش هزینه‌های بهره‌برداری با استفاده از آزاد شدن محدودیت‌های تولیدی اعمال شده از جانب بازار برق و بهبود روند برنامه‌ریزی تعمیرات تجهیزات شبکه، تعریف پروژه فوق حائز اهمیت می‌باشد. 13981742291527112
 7تخمین زمان-‌واقعی مدل بار با استفاده از داده‌های اندازه¬گیری سیستم SCADA و PMUشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروافزایش امنیت، حاشیه پایداری و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خاموشی‌های سراسری و محلی در سیستم‌های قدرت مشروط به مطالعه دقیق نقطه کار شبکه از دیدگاه دینامیکی و استاتیکی می‌باشد. انجام مطالعات با کمترین انحراف نسبت به شرایط واقعی، در گرو مدلسازی دقیق تجهیزات سیستم قدرت می‌باشد. مدلسازی بایستی به نحوی صورت پذیرد که خروجی حاصل از شبیه‌سازی دارای کمترین انحراف نسبت به اندازهگیری‌های واقعی باش . یکی از عناصر بسیار مهم سیستم قدرت، بار می‌باشد. وابستگی بار به فرکانس و ولتاژ موجب گردیده مدلسازی دقیق این تجهیز نقش اساسی در تحلیل دینامیکی سیستم قدرت و پایداری داشته باشد. تحلیل دینامیکی رفتار بار در گرو اندازه¬گیریهای دینامیکی با بازه زمانی بسیارکوتاه بوده که روش‌های مرسوم فاقد چنین قابلیتی می‌باشند، زیرا با تغییر بار، مدل آن نیز تغییر می‌کند و مدل‌سازی آفلاین پاسخگوی رفع نیازها در این زمینه نخواهد بود. با بکارگیری داده‌های سیستم اسکادا و PMU ها، امکان پردازش سیگنال و تخمین مدل بار در سیستم قدرت وجود دارد و به کمک این امر بهره¬بردار تحلیل دقیق‌تری از شرایط واقعی شبکه با در نظر گرفتن تغییرات بار و مدل آن خواهد داشت. مراحل انجام پروژه به صورت زیر خواهد بود: بررسی تجربه¬های گوناگون در سیستم¬های قدرت سراسر جهان در خصوص روش‌های تخمین زمان-واقعی مدل بار تهیه¬ی یک مدل مناسب برای تخمین زمان-واقعی مدل بار بررسی مدل پیشنهادی بر روی سیستم قدرت ایران تهیه¬ی نرم¬افزار برای مدل پیشنهادیوابستگی شدید تحلیل‌های پایداری و به طور ویژه پایداری ولتاژ به مدل بار، می‌تواند منجر به وضعیتی شود که نتایج حاصل، گویای شرایط واقعی شبکه نباشد. با توجه به اهمیت دقت نتایج مطالعات ارزیابی پایداری شبکه سراسری و واسبتگی این مطالعات به نحوه مدل‌سازی بار، باید سازوکاری اتخاذ شود تا با تغییر مستمر بار که به تبع آن مدل بار نیز تغییر می‌کند، بتوان این تغییرات را در مدل مورد استفاده پیاده‌سازی نمود که برای این منظور باید مدل بار به صورت زمان-واقعی و با استفاده از اطلاعات سیستم اسکادا و PMU ها تخمین زده شود. با توجه به عوامل ذکر شده تعریف پروژه فوق از نقطه نظر امنیت، پایداری و تطابق نتایج شبیه‌سازی شبکه با واقعیت حائز اهمیت می‌باشد. 13981742291527272
 8بررسی و ارائه راهکارهای کاهش مغایرت برنامه آرایش فنی اقتصادی (از جمله پیاده سازی واحدهای کنترل فرکانس)شرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروبررسی مغایرت¬های برنامه¬های آرایش تولید فنی- اقتصادی دیسپاچینگ با آرایش فنی- اقتصادی بازار برق و همچنین عملکرد مرکز کنترل در روز بهره¬برداری به منظور ارائه روش¬هایی در راستای بهره¬برداری بهینه از نیروگاه¬های کشور و پیشنهاد ارائه رویه هایی در جهت کاهش هزینه های ناشی از عملکرد بهره بردار با توجه به اینکه در حال حاضر برنامه آرایش فنی- اقتصادی بازار برق مبنای محاسبات مالی و برنامه آرایش تولید فنی- اقتصادی دیسپاچینگ مبنای عملکرد بهره¬برداران مرکز کنترل می¬باشد، کاهش مغایرت و نزدیک¬تر نمودن این دو برنامه اثرات اقتصادی چشم¬گیری خواهد داشت. علاوه بر این موضوع، یکسان سازی برنامه¬ها منجر به کاهش نفرساعت موردنیاز جهت آماده¬سازی برنامه و جلوگیری از اتلاف نیروی پرسنلی خواهد گردید. همچنین بررسی علل اختلاف عملکرد مرکز کنترل در روز بهره برداری با آرایش فنی- اقتصادی صادر شده و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت برطرف نمودن آن ها موجب کاهش هزینه های تحمیلی به بازار برق و بهره برداری از شبکه برق کشور در حالت بهینه اقتصادی خواهد گردید. نهایتا یکسان سازی دو برنامه و حذف اختلاف بهره برداری و برنامه ریزی به عنوان هدف نهایی بهترین نتایج فنی- اقتصادی را در بر خواهد داشت. 13981742291494152
 9تدوین استراتژی راهبری غیرمتمرکز شبکه سراسری برق کشورشرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروبا توجه به اجرای راهبری مشترک شبکه برق کشور از مراکز کنترل دیسپاچینگ ملی و پشتیبان در آینده نزدیک، بررسی کلیه جوانب فنی و غیرفنی این موضوع جهت تدوین رویه‌های اجرایی کنترل غیرمتمرکز شبکه الزامی می‌باشد. اگرچه این موضوع در دیسپاچینگ ملی توسط کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گرفته است، اما با توجه به اهمیت موضوع بازبینی مطالعات انجام شده و بررسی از دیدگاه‌های مختلف ضروری می‌باشد. همچنین نیاز به کنترل غیرمتمرکز شبکه به عنوان یکی از راهکارهای راهبری شبکه‌های بزرگ موضوعی است که همزمان با توسعه شبکه سراسری برق کشور باید مورد توجه قرار گیرد. مراحل انجام پروژه ه صورت زیر خواهد بود: بررسی تجربه¬های گوناگون در سیستم¬های قدرت سراسر جهان در خصوص راهبری غیرمتمرکز شبکه‌های قدرت تدوین رویه اجرایی برای راهبری مشترک شبکه برق کشور از مراکز کنترل دیسپاچینگ ملی و پشتیبان تدوین استراتژی راهبری غیرمتمرکز شبکه برق کشور تدوین استراتژی راهبری غیرمتمرکز شبکه برق کشور با در نظر گرفتن نقش هاب انرژی الکتریکی در منطقهدر راهبرد فعلی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، راهبری شبکه سراسری به طور مشترک از مراکز کنترل دیسپاچینگ ملی و پشتیبان صورت خواهد گرفت که این امر بر اساس یک مدل بومی و نیازمندی‌های کشور در نظر گرفته شده است. با توجه به نبود تجربه در این زمینه در سایر کشورها و همچنین اهمیت فوق العاده راهبری شبکه سراسری برق کشور، بررسی این موضوع از دیدگاه تمامی جوانب فنی و غیرفنی (مسائل سازمانی و منابع انسانی) جهت تدوین رویه‌های اجرایی در افق زمانی کوتاه مدت مورد نیاز می‌باشد. همچنین با رشد مصرف انرژی الکتریکی و به تبع آن توسعه شبکه سراسری، بررسی گزینه‌های مختلف راهبری شبکه از جمله راهبری غیرمتمرکز شبکه سراسری ضروری می‌باشد. همانگونه که شبکه‌های قدرت با ابعاد بزرگ در دنیا به صورت غیر متمرکز راهبری می‌شوند (شبکه برق کشورهای آمریکا و چین)، بسیاری از شبکه‌های به هم پیوسته هم به صورت غیرمتمرکز راهبری می‌شوند (شبکه برق کشورهای اتحادیه اروپا). بنابراین با توجه به رشد و توسعه روزافزون شبکه سراسری برق کشور و اتصال به شبکه‌ کشورهای همسایه به عنوان Hub انرژی الکتریکی در منطقه، موضوع راهبری غیرمتمرکز شبکه مساله‌ای است که باید مطالعات مربوط به آن به شکل جامعی انجام شود. 13981742291494472
 10شناسایی سهم قیود داخلی و خارجی نیروگاه¬ها/واحدهای نیروگاهی بر میزان توان تخصیص داده شده به آن¬ها در آرایش تولید شرکت مدیریت شبکه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرویکی از مسائلی که در طراحی بازار برق باید به آن توجه کرد ارایه سیگنال مناسب به بازیگران برای سرمایه¬گذاری بر روی سیستم¬های تولید توان الکتریکی است که از قابلیت انطاف بالایی برخوردار باشند. به طور مثال اگر یک نیروگاه قابلیت روشن و خاموش شدن را نداشته باشد و یا نتوان سطح تولید آن¬ها را تغییر داد (مانند نیروگاه¬های هسته¬ای) چنانچه مکانیزم مناسبی طراحی نشده باشد تا اثر قید خاموش نشدن این نیروگاه را بر توان تخصیص داده شده به آن در آرایش تولید بازار برق مشخص نماید، این نیروگاه انگیزه خواهد داشت تا در تمام ساعات قیمت سقف را پیشنهاد داده و در بازار برنده شود. در عوض نیروگاه¬هایی مانند نیروگاه¬های آبی که درای مزیت فنی شیب کاهش و افزایش تولید هستند، از تولید محروم خواهند شد بدون اینکه خسارتی دریافت نمایند. علاوه بر آن قیود سیستم قدرت نیز می¬توانند اثر محدودکنندگی در تولید برخی نیروگاه¬ها داشته باشند. به طور مثال چنانچه ظرفیت تولید یک نیروگاه به دلیل نیاز به ظرفیت برای کنترل فرکانس کاهش یابد، باید مکانیزمی برای شناسایی و پرداخت خسارت از دست رفته آن در بازار برق وجود داشته باشد. در برخی از بازارهای برق دنیا، این نوع اثرات به عنوان شرایط زمین بازی در نظر گرفته شده و در عمل، صورت مساله پاک شده است. در برخی از بازارهای دیگر، با استفاده از ضرایب جریمه که از متغیرهای دوگان در الگوریتم حل مساله تسویه بازار به دست می¬آید، سعی می¬کنند تا قیمت پیشنهادی بازیگرانی که چنین اثراتی در بازار می¬گذارند را کاهش دهند. در بازار برق ایران نیز از ابتدا طراحان به فکر حل این مساله بوده¬اند. از این رو، مفاهیم خسارت سلب فرصت (Opportunity Cost) و شرایط محدودیت واحد (Unit Limit) تعریف شده و تا کنون به روش¬های مختلفی به شناسایی آن پرداخه شده است. این¬روش¬ها بر پایه مقایسه نتایج آرایش اقتصادی و آرایش فنی-اقتصادی در بازار برق ایران استوار بوده است. عموماً روش¬های پیاده¬سازی شده تاکنون، مساله را برای واحدهای نیروگاهی و در هر ساعت مورد توجه قرار داده¬اند و کمتر به موضوع نگاه کلی به یک نیروگاه و در کل زمانی که مساله بهینه¬سازی برای آن حل شده و نتایج در صورتحساب بازیگران موثر است پرداخته شده است. صرف نظر از نوع الگوریتم مورد استفاده برای شناسایی سهم قیود داخلی و خارجی نیروگاه¬ها/واحدهای نیروگاهی بر میزان توان تخصیص داده شده به آن¬ها در آرایش تولید، به نظر می¬رسد علاوه بر بررسی ساعت به ساعت نتایج آرایش تولید و تصمیم¬گیری در خصوص مقدار توان مشمول این دوحالت، ارایه مکانیزمی که برای تعیین سهم قیود، به آرایش روزانه نیروگاه¬ها نیز توجه داشته باشد می¬تواند به عادلانه¬تر و رقابتی¬تر شدن بازار برق ایران بر پایه مکانیزم مورد استفاده کنونی کمک نماید. یکی از روش¬هایی که ممکن است در شناسایی بهتر این موضوعات کمک کننده باشد امکان ارایه متغیرهای دوگان در حل مساله تسویه بازار برق است. لازم به توجه است که همه قیود در مساله تسویه بازار برق، پیوسته نیستند. قیودی مانند حداقل زمان روشن ماندن و خاموش ماندن، تعداد دفعات روشن و خاموش شدن، ارایه متغیر دوگان را به چالش می¬کشند. در صورتی که مساله ارایه دوگان نیز برای این قیود به نحوی حل شود، تعیین میزان تاثیر این قیود بر فرصت اقتصادی، قیمت پیشنهادی و یا تعیین جریمه برای بازیگران محدودکننده چالشی بزرگ است زیرا دیمانسیون متغیرهای دوگان و تبدیل آن به دیمانسیون مناسب و کاربردی برای هدف توصیف شده چندان ساده نیست. در این پروژه لازم است ابتدا مطالعاتی در بازارهای برق دنیا، مقالات و گزارشات فنی مدیران بازار در کشورهای مختلف انجام شود تا مشخص شود در حال حاضر چه راه¬حل¬هایی برای حل این مشکل در دنیا مورد استفاده قرار می¬گیرد. سپس با توجه به تعریف مساله برای ارایه روش¬های قابل پیاده سازی در بازار برق ایران اقدام گردد. مراحل انجام پروژه به صورت زیر خواهد بود: مطالعه روش¬های شناسایی سلب فرصت و محدودیت واحد در بازار برق ایران، معرفی محدودیت¬ها و بررسی اثرات آن مطالعه سایر بازارهای برق (حداقل 5 بازار) و بررسی عملکرد قیود داخلی و خارجی واحدهای نیروگاهی بر توان تخصیص داده شده شناسایی ضعف های روش فعلی بازار برق ایران در شناسایی اثرات قیود داخلی و خارجی در آرایش تولید و صورتحساب پیشنهاد شناسایی اثر قیود داخلی و خارجی در تعیین آرایش تولید بازار برق ایران، مبتنی بر دانش بهینه¬سازی مسایل با مقیاس بزرگ مقایسه روش پیشنهادی با روش فعلی بازار برق ایران و روشهای شناسایی شده در مرحله 2 تعیین ملزومات ریاضیاتی، نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی روش پیشنهادی اجرای روش پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه تعیین میزان اثرگذاری قیود داخلی و خارجی نیروگاه¬ها بر میزان توان تخصیص داده شده به واحدهای نیروگاهی در تعیین آرایش تولید یکی از مسایلی است که بر اساس قوانین بالادستی بازار برق، از دیرباز مورد توجه مدیر بازار قرار گرفته بوده است. تعیین حجم توانی که به آن خسارت سلب فرصت تعلف می¬گیرد و حجم توانی که مشمول حالت UL می¬شود در میزان پرداخت به تولید کنندگان و در نهایت صورتحساب مصرف¬کنندگان تاثیر گذار خواهد بود. هرچه مکانیزم محاسبه این دو مفهوم دقیق¬تر باشد بازار برق به بازار رقابتی نزدیک¬تر بوده و توزیع سود حاصل از حراج بازار بین بازیگران با عدالت بیشتری انجام خواهد شد. در حال حاضر برای محاسبه این دو مفهوم مکانیزمی خارج از اجرای آرایش بازار برق تعریف شده است که خروجی¬های آرایش تولید به عنوان ورودی این مکانیزم در نظر گرفته می¬شوند. با آنالیز خروجی¬های آرایش تولید، میزان توانی تخصیص داده شده¬ای که قیود داخلی نیروگاه در آن موثر بوده¬اند شناسایی شده و پرداخت به صورت UL انجام می¬شود. همین مکانیزم برای محاسبه OC نیز صورت می¬گیرد. یعنی با آنالیز خروجی¬های آرایش تولید با استفاده از آرایش¬های مختلف اجرا شده، فرصت تولید میزان توانی که از واحدهای نیروگاهی سلب شده است محاسبه شده و خسارت آن در صورتحساب بازیگران لحاظ می¬شود. اولین هدف از انجام این پروژه شناسایی روش¬های مختلفی است که در بازارهای برق دنیا برای برخورد با موضوع تشخیص سهم قیود داخلی نیروگاه¬ها بر میزان توان تخصیص داده شده به واحدهای نیروگاهی در آرایش تولید استفاده شده است. بدیهی است که ممکن است مفاهیم معادلی با این دو مفهوم بومی (OC وUL) در ادبیات بازار برق کشورهای دیگر وجود داشته باشد که شناسایی آن مستلزم آگاهی و شناخت مناسب از دانش بازار برق در ایران و دیگر کشورها است. پس از شناسایی روش¬های مختلف برخورد با موضوع مطرح شده، این پروژه مکانیزم بالغ¬تری نسبت به آنچه اکنون در حال اجرا است پیشنهاد خواهد داد تا در بازار برق ایران پیاده¬سازی شود. برای موفقیت در انجام این قسمت از پروژه، شناخت بازار برق ایران و محدودیت¬ها و پتانسیل¬های نرم¬افزار اجرای بازار برق وهمچنین آگاهی کافی از روش¬های بهینه¬سازی برای مسایل مقیاس بزرگ ضروری است. با توجه به بند 8 ایده¬هایی برای پیاده¬سازی وجود دارد که نیاز به پرورش، صحت سنجی و آینده¬نگری در مورد اثرات پیاده¬سازی آن در بازار برق ایران خواهند داشت. ممکن است بر اساس نتایج حاصل از دستیابی به اولین هدف در این پروژه، روش¬های جایگزین یا بهبود یافته¬ای برای روش مورد استفاده کنونی یا ایده¬هایی مطرح شده در بند 8 وجود داشته باشد. با انجام این پروژه، بهترین روش قابل پیاده¬سازی در بازار برق ایران مشخص شده و راهکارهای لازم برای پیاده¬سازی آن در بازار برق ایران نیز ارایه خواهد شد. 13981742291494952
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495