نمايش گزارش

برای جستجوی اولویت های ثبت شده بر روی دکمه کلیک کنید
ردیفعنوان تحقيقشرکت هدفمحور اصليزيرمحوراهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحدلايل اولويت داشتنسال
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 57, مقادیر 1 تا 10 از 563.
1طراحی ساخت تراش پرتابل قابل نصب و انطباق دقیق محوری با قطعات بزرگ نیروگاهیشركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستانتولیدطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيساخت ماشین قابل نصب بر روی قطعات که انطباق محوری بالایی داشته و سیستم محرکه متناسبی دارا باشدعدم توانایی ابزار های تراشکاری کارگاهی جهت تراشکاری دقیق بدلیل بزرگ بودن قطعات نیروگاهی13978122791121032
2طراحی, ساخت و اجرای تصفیه فیزیکی / شیمیایی/ فیزیکی شیمیایی روغن مولدهای دیزلی با توجه به المان‌های دخیل در کیفیت روغن با استفاده از امکانات داخلیشركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستانتولیدطراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات نيروگاهيطراحی و اجرای سیستم تصفیه روغن متناسب با روغن مولد های مرلیسمیزان هزینه صرفه جویی شده در صورت افزایش عمر روغن،احتمال آسیب دیدن و پایین آمدن راندمان مولد در صورت آلوده بودن روغن13978122791121272
3تدوین رویه و تهیه دستور العمل اجرایی نحوه مدلسازی آلاینده های زیست محیطی در برنامه آرایش تولید و بررسی تاثیرات آن شرکت مديريت شبکه برق ايرانتولیدمطالعات مرتبط با شناسايي انواع تكنولوژي‌ هاي كاهش آلايندگي نيروگاه‌ ها و تعيين مزايا و معايب هر نوعبا توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی به خصوص در سالهای اخیر، تعیین قید آلایندگی در برنامه آرایش تولید امری ضروری است. به این منظور نیاز به تهیه رویه و دستورالعمل اجرایی برای اعمال این قید در برنامه و تعیین محدودیتهای مورد نظر بر روی نیروگاهها می باشد.تعیین رویه برای نحوه مدلسازی آلاینده ها و چگونگی اعمال این محدودیت بر تولید واحدهای نیروگاهی13971442291163912
4مطالعات آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع برق(شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر) شركت توزيع نيروي برق استان بوشهرتولیدمطالعات فني استفاده از توليد پراكنده براي توليد برق1-کاهش خسارت وارده به تاسیسات توزیع برق بر اثر زلزله 2- پایداری شبکه های برق استان در زمان بحران که یکی از الزامات خروج از شرایط بحران است - لزوم انجام مطالعات بهسازی لرزه¬ای در ميان بلاياي طبيعي، زلزله از ويژگي¬هاي خاصي برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زير، اهميت بيش¬تري به مديريت بحران زلزله داده شده است: • افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري از آنها در مناطق فعال لرزه خيز واقعند. • گسترش و توسعه شهرها به گونه¬اي كه گسل¬هاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته¬اند. • افزايش تراكم جمعيت شهرها كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده است. • افزايش كمي و كيفي تاسيسات و امكانات مختلف شهري، كه باعث افزايش سرمايه گذاري انسان در شهرها و گسترش خسارات مالي ناشي از زلزله شده است. • پيشرفت دانش لرزه شناسي و مهندسي زلزله، كه بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله هاي گذشته و تجزيه و تحليل هر چه دقيقتر آنها نموده است. ايران از نظر لرزه خيزي در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهي اطلاعات مستند علمي و مشاهدات قرن بيستم، از خطرپذيرترين مناطق جهان در اثر زمين لرزه¬هاي پرقدرت محسوب مي¬شو د .در سال هاي اخير به طور متوسط هر پنج سال يك زمين لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار بالا در نقطه اي از كشور رخ داده است و در حال حاضر ايران در صدر كشورهايي است كه وقوع زلزله در آن با تلفات جاني بالا همراه است. گرچه جلوگيري كامل از خسارات ناشي از زلزله هاي شديد بسيار دشوار است، ليكن با افزايش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خيزي كشور، آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني، شناسايي و مطالعه دقيق وضعيت آسيب پذيري مستحدثات (ساختمان ها، تاسيسات زيربنايي و شريان هاي حياتي) و ايمن سازي و مقاوم سازي صحيح و اصولي آن ها، مي توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشي از زلزله¬هاي آتي را كاهش داد. يكي از برنامه¬هاي مهم در دست اقدام دولت براي كاهش خطرپذيري كشور در برابر زلزله كه راهبري و مديريت آن¬ را سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر عهده دارد، برنامه مطالعه و اجراي مقاوم سازي ساختمانهاي دولتي مهم، تاسيسات زيربنايي و شريان¬هاي حياتي كشور است و اين برنامه در قالب طرح¬هاي تملك دارايي¬هاي سرمايه¬اي از سال 1381، موضوع در دست اقدام مي¬باشد كه شامل مستحدثات زير است : • بيمارستان¬هاي بزرگ و مراكز امداد رساني و آتشنشاني • ساختمان¬هاي استراتژيك و مراكز مهم دفاعي • مراكز آموزش عالي و مدارس • پلهاي مهم شهر تهران و پلهاي مهم راه آهن • تاسيسات مهم نفت و گاز و پالايشگاههاي اصلي كشور • مراكز مهم مخابراتي، اطلاع¬رساني و صدا و سيما • تاسيسات مهم توليد و توزيع برق و شبكه آبرساني شهري از جمله نيازها و ملزومات مهم اين برنامه، لزوم تدوين ضوابط، دستورالعملها و معيارهاي فني بهسازي لرزهاي مستحدثات موجود مي¬¬باشد كه اين امر در سياست¬هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص پيشگيري و مديريت بحران¬-هاي طبيعي و نيز در سند توسعه فرابخشي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله مورد تاكيد قرار گرفته است. 2- دلایل نیاز به انجام مطالعات بهسازی لرزه¬ای شبکه¬های توزیع برق در استان بوشهر با توجه به نقشه موقعیت جغرافیایی و گسترش گسل های زلزله خیز در سطح استان بوشهر، مناطق زیادی از شهرستان¬های استان بوشهر بر روی گسل¬های زلزله قرار گرفته است. نتایج بررسی زلزله¬های اخیر در استان بوشهر نشان می¬دهد که نه تنها قرارگیری بر روی گسل¬ها در استان بوشهر، بلکه تاثیرپذیری فراوان از زلزله¬های ناشی از گسل¬ها در استان¬های همسایه از جمله فارس و کهگیلویه و بویر احمد، احتمال وقوع رخداد زلزله را در استان بوشهر افزایش داده است. از طرفی خشکسالی¬های اخیر در سطح استان و افزایش وسیع کشاورزی در بخش¬های مرکزی و جنوبی استان، باعث کاهش سطح آبهای زیرزمینی به میزان قابل توجهی گردیده که این عامل، از دلایل اصلی فرونشست منطقه¬ای زمین یا رانش و ایجاد زلزله و درنتیجه ایجاد شرایط بحرانی و آسیب رسانی به تاسیسات توزیع برق و سایر مستحدثات می¬باشد. در تایید این موضوع، نقشه زیر، میزان خشکسالی در 7 سال اخیر را در کشور نشان می¬دهد و همانگونه که مشخص می¬باشد، استان بوشهر در مقایسه با سایر استان¬های کشور، دارای شرایط خشکسالی قابل توجهی می-باشد. بررسی چند سال اخیر سوابق زلزله در استان بوشهر و میزان خسارات وارده به تاسیسات شبکه¬های توزیع برق، از یک طرف و لزوم پایداری شبکه¬های توزیع برق در زمان بحران که یکی از الزامات خروج از شرایط بحران، دسترسی به تاسیسات توزیع برق می¬باشد، الزام برای انجام مطالعات بهسازی لرزه¬ای در شبکه¬های توزیع برق را ایجاب می¬نماید. 139715448391311752
5تحقیق و بررسی اصول، روش‌ها و فناوری‌های مدیریت بار در سطح شبکه سراسری برق کشور و تدوین نقشه راه پیاده‌سازی آنشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروامروزه پاسخگویی به نیاز مصرف حداکثر در بازه‌های اوج مصرف سالانه از طریق راهبردهای همزمان بخش‌های عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد. هدف از تعریف این پروژه تحقیقاتی شناسایی راهکارهای مدیریت تقاضا در سطح شبکه سراسری و رفع نیازهای شرایط کمبود تولید و همچنین رفع گلوگاه‌های امنیتی شبکه از طریق کاهش بار مدیریت‌شده است. در این پروژه پتانسیل مدیریت تقاضا از دیدگاه راهبران ملی و منطقه‌ای سنجیده می‌شود و با یک مقایسه تطبیقی با شیوه عمل چند راهبر معتبر بین‌المللی، راهکارهای ممکن پیشنهاد شده و پس از آن نقشه راه اجرایی‌شدن راهکارها تدوین می‌گردد.کاهش بار ناشی از اقدامات مدیریت تقاضا موجب کاهش یا تعویق نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق کشور می‌شود. محاسبات تقریبی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری به میزان تقریبی 5500 میلیارد تومان برای احداث یک نیروگاه 2000 مگاواتی است. در حالی که در صورت اجرای اثربخش مدیریت بار می‌توان نیاز به این سرمایه‌گذاری را در کوتاه مدت برطرف نمود. معمولاً اقدامات مدیریت تقاضا در سطح شبکه‌های توزیع صورت می‌پذیرد در حالی که در سطح شبکه‌های انتقال و توزیع نیز پتانسیل خوبی برای اینگونه اقدامات وجود دارد. کنترل مصرف‌کنندگان عمده شبکه‌های انتقال و فوق توزیع، کنترل نقاط بار، راهکارهای تعرفه‌ای، ذخیره‌سازهای انرژی، راهکارهای فرهنگی، خرید خاموشی و ... از جمله انواع اقدامات سمت تقاضا از دیدگاه راهبری شبکه سراسری برق کشور هستند. با اجرای این اقدامات و کاهش فشار بر شبکه می‌توان بخشی از نیاز به توسعه و احداث نیروگاه‌ها و شبکه را پوشش داد همچنین از اعمال محدودیت به مصرف‌کنندگان نهایی به ویژه بخش خانگی که تأثیر زیادی بر فضای اجتماعی کشور دارند، جلوگیری نمود و از طریق میزان صرفه‌جویی به عمل‌آمده در مصرف برق، مانع افزایش بیشتر آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید، انتقال و مصرف برق شد.13971742291164392
6به روزرسانی سیستم اسکادای بومی سام بر اساس نیازمندی‌های بهره‌برداری از شبکه ملی برق کشورشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروهمراه با گسترش شبکه برق و پیشرفت سیستم‌های اسکادا نیاز به به روزرسانی سیستم‌های اسکادا وجود دارد. به دلیل در دسترس نبودن سورس کد سیستم‌های اسکادای غیربومی امکان توسعه و تغییر در این سیستم‌ها وجود ندارد و این امر موجب ایجاد هزینه و وابستگی به شرکت ارائه کننده آن سیستم می‌شود. مسئله دیگری که درخصوص استفاده از سیستم‌های اسکادا غیربومی مطرح است، بحث پدافند غیر عامل می‌باشد. استفاده از سیستم اسکادای غیربومی که ریسک بالایی از لحاظ پدافندی دارد، از مهمترین چالش‌های مطرح در صیانت از تاسیسات شبکه برق است. از طرف دیگر خرید سیستم اسکادای غیر بومی مستلزم صرف زمان برای بررسی و ارزیابی سیستم‌های موجود در کشورهای دیگر و همچنین خروج سالانه چند میلیون دلار ارز جهت سفر به کشور‌های خارجی و عقد قرداد و پشتیبانی از سیستم خریداری شده می‌باشد. یکی دیگر از مسائلی که هنگام بهره‌برداری از سیستم اسکادا وجود دارد پشتیبانی و به روزرسانی سیستم می‌باشد. در صورت استفاده از سیستم‌های غیر بومی در زمان تحریم، عدم پاسخگویی برندهای خارجی مشکل‌ساز خواهد شد. در حال حاضر مدیریت توانمند داخلی توجه و تمرکز لازم جهت بکارگیری و شکوفا نمودن استعدادهای داخل کشور را ندارد. در حالی که، پتانسیل متخصص داخلی در زمینه مدیریت انرژی و اسکادا در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه هم اکنون در سطح مراکز دیسپاچینگ مناطق و فوق توزیع از سیستم اسکادای بومی بهره‌برداری می‌شود، می‌توان از این توانایی متخصصین در راستای ملی نمودن سیستم اسکادا استفاده کرد. جایگزینی سیستم اسکادای ملی به جای سیستم غیربومی حاضر، گامی بزرگ در جهت پیشبرد اهداف کلی کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی خواهد بود. چر اکه این امر علاوه بر کاهش خروج ارز از کشور، موجب اشتغال‌زایی جهت صنعتگران داخلی خواهد. با توجه به موارد فوق ایجاد یک مرکز اسکادای بومی در سطح ملی و به‌روز رسانی آن از اولویت‌های صنعت برق می‌باشد.در حال حاضر هیچ سیستم اسکادای بومی استانداردی که نیازهای سیستم اسکادای ملی را برآورده کند، در کشور وجود ندارد. سیستم‌های اسکادای بومی موجود فانکشن‌هایی نظیر EMS، PAS، FOC، OPF و .... را ندارند. این امر موجب ایجاد وابستگی کشور به سیستم‌های اسکادا غیربومی شده است. استفاده از سیستم‌های اسکادای غیر بومی نیز مشکلات متعددی را به همراه دارد. سیستم اسکادای بومی سام که تاکنون مشابه آن در کشور تولید نشده، توانسته تا حد قابل قبولی نیاز‌های اولیه سیستم‌ اسکادای مراکز فوق توزیع را برطرف سازد. اما نیازمند تعریف ماژول‌ها و به‌روزرسانی نرم‌افزار می‌باشد تا بتواند استانداردهای مورد نیاز بهره‌برداری از شبکه ملی برق کشور را تامین کند. با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات لازم است که یک تیم تحقیقاتی که آشنا و مسلط به نرم‌افزار، سخت‌افزار و پروتکل‌های جدید باشد عهده‌دار به‌روزرسانی سیستم شود تا این سیستم بتواند پروتکل‌های جدید را .پشتیبانی کند. ضمن آنکه با توجه به واگذاری امتیاز سیستم اسکادای سام از شرکت برق منطقه¬ای خراسان به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، رهاکردن آن در این مرحله ضرر بزرگی متوجه شرکت می‌کند.13971742291176712
7تخمین زمان واقعی مدل بار با استفاده از داده‌های اندازه گیری سیستم SCADA و PMUشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروافزایش امنیت، حاشیه پایداری و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خاموشی‌های سراسری و محلی در سیستم‌های قدرت مشروط به مطالعه دقیق نقطه کار شبکه از دیدگاه دینامیکی و استاتیکی می‌باشد. انجام مطالعات با کمترین انحراف نسبت به شرایط واقعی، در گرو مدلسازی دقیق تجهیزات سیستم قدرت می‌باشد. مدلسازی بایستی به نحوی صورت پذیرد که خروجی حاصل از شبیه‌سازی دارای کمترین انحراف نسبت به اندازهگیری‌های واقعی باش . یکی از عناصر بسیار مهم سیستم قدرت، بار می‌باشد. وابستگی بار به فرکانس و ولتاژ موجب گردیده مدلسازی دقیق این تجهیز نقش اساسی در تحلیل دینامیکی سیستم قدرت و پایداری داشته باشد. تحلیل دینامیکی رفتار بار در گرو اندازه گیریهای دینامیکی با بازه زمانی بسیارکوتاه بوده که روش‌های مرسوم فاقد چنین قابلیتی می‌باشند، زیرا با تغییر بار، مدل آن نیز تغییر می‌کند و مدل‌سازی آفلاین پاسخگوی رفع نیازها در این زمینه نخواهد بود. با بکارگیری داده‌های سیستم اسکادا و PMU ها، امکان پردازش سیگنال و تخمین مدل بار در سیستم قدرت وجود دارد و به کمک این امر بهره¬بردار تحلیل دقیق‌تری از شرایط واقعی شبکه با در نظر گرفتن تغییرات بار و مدل آن خواهد داشت. وابستگی شدید تحلیل‌های پایداری و به طور ویژه پایداری ولتاژ به مدل بار، می‌تواند منجر به وضعیتی شود که نتایج حاصل، گویای شرایط واقعی شبکه نباشد. با توجه به اهمیت دقت نتایج مطالعات ارزیابی پایداری شبکه سراسری و واسبتگی این مطالعات به نحوه مدل‌سازی بار، باید سازوکاری اتخاذ شود تا با تغییر مستمر بار که به تبع آن مدل بار نیز تغییر می‌کند، بتوان این تغییرات را در مدل مورد استفاده پیاده‌سازی نمود که برای این منظور باید مدل بار به صورت زمان-واقعی و با استفاده از اطلاعات سیستم اسکادا و PMU ها تخمین زده شود. با توجه به عوامل ذکر شده تعریف پروژه فوق از نقطه نظر امنیت، پایداری و تطابق نتایج شبیه‌سازی شبکه با واقعیت حائز اهمیت می‌باشد. 13971742291166632
8قابلیت اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران راهبری شبکه برق کشورشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروراهبری شبکه اصلی برق کشور توسط دیسپاچینگ ملی و دیپاچینگ های منطقه ای به صورت زمان واقعی انجام می پذیرد. حوادث در شبکه های برق اجتناب ناپذیر بوده و بسیاری از عوامل اثرگذار بر شبکه های برق، از کنترل راهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرایط غیر عادی شامل شرایط اضطرار و بحران نیازمند داشتن ابزار، روش ها و مهارت هایی است که در اختیار گرفتن آن ها در گام اول نیازمند انجام یک مطالعه تحقیقاتی در ارتباط با نیازمندی های راهبری در شرایط اضطرار و بحران است.هدف اصلی از تعریف این اولویت تحقیقاتی، آگاهی از نیازمندی های اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران است تا در کمترین زمان و صرف بهینه منابع، راهبران شبکه الزامات مواجهه با شرایط غیر عادی را در اختیار داشته و شبکه را به حالت عادی برگردانند تا از این طریق حداکثر منافع کاربران شبکه حاصل شود. مستندات تحلیلی و کاربردی خاصی در مورد نیازمندی های راهبری شبکه در شرایط اضطرار و بحران وجود ندارد.13971742291113512
9شبیه سازی شبکه جدید مخابراتی و اسکاداشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروشبکه مخابرای صنعت برق باید پاسخگوی نیاز این صنعت مبنی بر جمع آوری و پردازش بلادرنگ حجم بالای اطلاعات پست ها و نیروگاه های مختلف باشد. بدین منظور بسترهای جدید مخابراتی به همراه تجهیزات مختلف در طرح دیسپاچینگ ملی جدید درنظر گرفته شده است. از آنجایی که استفاه از تجهیزات شبکه (مانند سوئیچ، روتر و...) برای اولین بار در این ابعاد و به صورت متمرکز در صنعت برق پیاده سازی میشود، ضروری به نظر میرسد که مدل شبکه آتی ابتدا شبیه سازی و مسائل مربوطه به طور کامل بررسی گردد. همچنین هر گونه تغییر در شبکه ابتدا در محیط آزمایشگاهی شبیه سازی و در صورت صحت عملکرد در شبکه واقعی اعمال گردد. هدف دیگر در راه اندازی آزمایشگاه مهیا شدن بستر آموزش و انجام مانورهای مورد نیاز است.با توجه به راه اندازی شبکه مخابراتی و اسکادا که به زودی در سطح گسترده ای در صنعت برق راه اندازی خواهد شد، تاسیس آزمایشگاهی جهت شبیه سازی طرح آینده به بررسی کامل و شناخت تمامی ابعاد شبکه جدید کمک خواهد کرد.13971742291113992
10ایمن سازی شبکه مخابراتی دیسپاچینگ و بررسی مسائل امنیتی شبکه جدید مخابراتی و اسکاداشرکت مديريت شبکه برق ايرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروامروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات و سازمان های کوچک و بزرگ است. با توجه به بروزرسانی شبکه مخابراتی صنعت برق و جدید بودن این شبکه ضروری است ابعاد مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل امنیتی و تست نفوذپذیری شبکه به طور کامل بررسی گردد تا نقاط ضعف و احتمال حملات مختلف شناسایی و برطرف گردد. از آنجایی که شبکه جدید دیسپاچینگ ملی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و شبکه، برای اولین بار در سطح گسترده ای در صنعت برق پیاده سازی خواهد شد، لذا بررسی مسائل امنیتی و پدافند غیرعامل بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به عبارت دیگر چون امروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات و سازمان های کوچک و بزرگ است. با توجه به بروزرسانی شبکه مخابراتی صنعت برق و جدید بودن این شبکه ضروری است ابعاد مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل امنیتی و تست نفوذپذیری شبکه به طور کامل بررسی گردد13971742291114072
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495