• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

 

عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي شركت توانير و شركت‌هاي زيرمجموعه

 

فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي براي دستيابي به رشد و توسعه صنعت برق از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي تحقيقاتي به گونه‌اي صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اينرو يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي متوليان تحقيقات شركت توانير و شركت‌هاي زيرمجموعه شناسايي اولويت‌هاي تحقيقاتي و برنامه‌ريزي منسجم براي اجراي آنها مي‌باشد. اگر اولويت‌هاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و برمبناي واقعيات و نيازهاي شركت تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت‌گيري روشن در فرآيند تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوباره‌كاري و موازي‌كاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيريهاي كلان صنعت برق را به دنبال خواهد داشت. تكيه بر پژوهش و توسعه فناوري يكي از راهبردهاي وزارت نيرو مي‌باشد و مقام عالي وزارت اعتقاد دارند اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايد با دانش روز جهان طراحي كرد تا بتوان با تغييرهاي آينده در جهان منطبق گرديد.

 

در اجراي سياست‌هاي وزارت نيرو جهت تدوين و انتشار عناوين نيازها و اولويت‌هاي تحقيقاتي صنعت آب و برق، درسال جاري دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير عناوين اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق را با استعلام از شركت‌هاي زيرمجموعه جمع‌آوري و پس از تاييد به تصويب دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو رسانيده و ازطريق سامانه تحقيقات برق اطلاع رساني مي‌نمايد. در اين سامانه به منظور سهولت‌كار پژوهشگران در انتخاب پروژه‌ها امكان جستجو براساس نام شركت، عنوان تحقيق، سال، محور وزيرمحور تحقيقاتي پيش‌بيني شده است.

نتايج نهايي اولويتهاي تحقيقاتي سال 1398، انتشار يافت.

پژوهشگران محترم مي‌توانند جهت كسب اطلاعات در مورد چگونگي انجام اولويت‌ها با شماره تلفن مربوطه تماس حاصل يا به نشاني شركت ذيربط مراجعه نمايند.

 

دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير

 


 

صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495