• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

  دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شرکت توانير   
 تهران – ميدان ونك – خيابان شهيد عباسپور
  021-27938150
 

021-88780495

6467 – 14155

333   333   2551   3000
satabinfo@tavanir.org.ir
دبيرخانه تحقيقات برق
 تهران – شهرک غرب - انتهاي غربي بلوار شهيد دادمان - جنب بزرگراه يادگار امام(ره)
021-88079381
021-88079381
14665-517
333   333   2551   3000
iraneprs@nri.ac.ir
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري  شركت توانير: تهران ميدان ونك خيابان شهيد عباسپور صندوق پستي 6467 14155      تلفن: 27938150          نمابر:88780495